strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.03.08 - Oferta pracy na stanowisku ratownika wodnego w sezonie 2017.

Oferta pracy na stanowisku ratownika
wodnego w sezonie letnim 2017
(od czerwca do września).

 

 

Kąpielisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,
ul. Ks. Zelka.

 

I. Wymagania niezbędne (spełnione łącznie, w myśl ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych):

 1. posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,
 2. posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, zatrudnienie lub pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem – Państwowe Ratownictwo Medyczne lub bycie członkiem tych jednostek, posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy),
 4. zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu.

 

II. Dodatkowe wymagania:

 1. dyspozycyjność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. posiadanie własnego stroju ratowniczego.
   

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. oświadczenie kandydata (wzór do pobrania),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania),
 5. orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 6. kopie:
  • dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia ratowników wodnych,
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • potwierdzenia zatrudnienia, pełnienia stażu, członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

 

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Termin składania ofert upływa 20.03.2017 r. (poniedziałek).
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno lub składać osobiście w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
 3. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, uzyskanych podczas niniejszego procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
 4. Dane kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym; po ustaniu celu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaną zniszczone. Dane kandydatów przyjętych do pracy przetwarzane będą w celu wykonywanie zawartych przez administratora danych umów, w tym dochodzenia powstałych na ich podstawie roszczeń. Informujemy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub – gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Obowiązek podania wymaganych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 5. Aplikujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizowania.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579260


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube