strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.03.17 - Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie ogłasza nabór na stanowisko Instruktora - 3/4 etatu.

Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie ogłasza nabór na stanowisko Instruktora na 3/4 etatu.

 

 

Wymagania minimalne:

 1. Ukończona szkoła średnia o profilu artystycznym lub policealna o profilu artystycznym.
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Office lub OpenOffice i podstawowych urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończone studia wyższe na kierunku artystycznym lub związanym z działalnością kulturalną.
 2. Umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych z zastosowaniem programu PowerPoint lub OpenOffice Impress i plakatów w programach CorelDraw oraz Adobe PhotoShop.
 3. Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty lub zainteresowania związane z funkcjonowaniem instytucji kultury.
 4. Ogólna wiedza o działalności MOK w Bukowno (strona internetowa www.mokbukowno.pl, fb MOKBukowno, publikacje).
 5. Wiedza dotycząca środków pomocowych, o które mogą aplikować instytucje kultury.
 6. Znajomość języka angielskiego.
 7. Prawo jazdy kat. B.

Zakres głównych zadań:

 1. Prowadzenie zajęć warsztatowych w MOK i na filiach z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 2. Organizacja oraz prowadzenie imprez kulturalnych.
 3. Współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury.
 4. Przygotowanie i obsługa imprez organizowanych przez MOK i filie.
 5. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności MOK.
 6. Przygotowanie projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych.
 7. Przygotowanie plakatów, zaproszeń, informacji i sprawozdań związanych z działalnością kulturalną instytucji.

Wymagane dokumenty:

 1. Odręcznie napisany list motywacyjny z krótkim uzasadnieniem wyboru tej instytucji.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Koncepcja prowadzenia własnych zajęć warsztatowych i organizacji imprez kulturalnych (trzy przykłady).
 4. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata oraz dotychczasowe doświadczenia zawodowe, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów itp.
 5. Oświadczenia następujących treści:
  "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883)."

Predyspozycje osobowe:

Dobry stan zdrowia, komunikatywność, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność, możliwość pracy popołudniami oraz w soboty, niedziele i święta.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31 marca 2017r.w zamkniętej kopercie. Można dostarczyć osobiście lub listem poleconym (decyduje data wpływu listu do instytucji) z dopiskiem „Nabór-Instruktor” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, 32-332 Bukowno ul. Kolejowa 3.
 2. Wszystkie składane dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu). Informacje dodatkowe: Kontakt telefoniczny 32 6421 938 Osoby, które spełniają wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 5 kwietnia 2017r. o godz. 11.00.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607988


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube