strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.05.11 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Instalacji Odzysku Odpadów Cynkonośnych w Bolesław Recycling Sp. z o.o."

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 
o zakończeniu postępowaniu administracyjnego
prowadzonego z udziałem społeczeństwa i wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
 

Burmistrz Miasta Bukowno

 
zawiadamia społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ŚR.6220.13.2016 z dnia 11.05.2017 r. dla przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa Instalacji Odzysku Odpadów Cynkonośnych w BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.”, którego Inwestorem jest BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o. o. (ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno).

 
Planowane przedsięwzięcie dotyczy działek położonych w Gminie Bukowno o nr ew. 215/80 i 215/81 obrębu Starczynów (powiat olkuski, województwo małopolskie), gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

 

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 09.03.2017 r. znak OO.4242.10.2017.EC oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 01.03.2017 r. znak PSSE.NNZ.514/2/17, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie - ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pok. nr 23, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00).
 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - poprzez: udostępnienie na stronie internetowej Gminy Bukowno www.bukowno.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie bip.malopolska.pl/umbukowno/, wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, a także w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (tablice informacyjne: ul. Kolejowa przy ZGH „Bolesław” oraz przy skrzyżowaniu z ul. Leśną).
 

Karta informacyjna o wydaniu ww. decyzji została umieszczona w ogólnopolskim serwisie EKOPORTAL www.ekoportal.gov.pl
 

 
 Z up. Burmistrza Miasta
 /-/ Józef Paluch    
 Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607908


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube