strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-26 Pon., Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.05.15 - Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017.


 Małopolska Nagroda

 Gospodarcza 2017.

 

 

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017.

 

Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniaj± się innowacyjno¶ci±, wdrażaniem nowoczesnych rozwi±zań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniaj±c się jednocze¶nie do rozwoju przedsiębiorczo¶ci w naszym województwie.

 

Nagroda przyznawana jest w następuj±cych kategoriach:

  1. mały przedsiębiorca,
  2. ¶redni przedsiębiorca,
  3. duży przedsiębiorca.

Laureatów Nagrody wskaże Małopolska Rada Gospodarcza, grono ekspertów – praktyków z otoczenia biznesu oraz profesorów największych małopolskich uczelni. Laureaci otrzymaj± statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej oraz prawo do posługiwania się tytułem "Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017 w kategorii mały przedsiębiorca/¶redni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca".
 
Ponadto Laureaci zostan± zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP.

 

Szczegółowe informacje dotycz±ce warunków, jakie powinni spełniać kandydaci okre¶la Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

 

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej według wzoru stanowi±cego zał±cznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2017 r.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać poczt± w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017" na adres:

Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2580890


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube