strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.07.05 - "Róże Biznesu" dla najlepszych Firm Roku dla Sibelco Poland i Centrum Medycznego Skałka.

Od 2012 roku najlepszym firmom działającym na terenie Bukowna przyznawane są "Róże Biznesu", Nagrody Gospodarcze Burmistrza Miasta Bukowno.

 

Nagroda Gospodarcza Burmistrza Miasta Bukowno ma charakter honorowy, a jej celem jest promowanie najlepszych firm Bukowna, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Laureaci Nagrody nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, ulg podatkowych, czy innych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mają za to prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu "Laureat Nagrody Gospodarczej Burmistrza Miasta Bukowno Róża Biznesu".

 

Przy wyłanianiu kandydatów do Nagrody "Róż Biznesu" powołana przez Burmistrza Kapituła Nagrody Gospodarczej bierze pod uwagę m.in. produkowanie wyrobów lub oferowanie usług cieszących się uznaniem na rynku, stosowanie nowoczesnych technologii produkcji z uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku naturalnemu oraz nowoczesnych metod zarządzania i marketingu, posiadanie dobrej sytuacji finansowej oraz osiągnięcie rentowności prowadzonej działalności gospodarczej, inwestowanie w rozwój firmy i zatrudnionych w niej pracowników, tworzenie nowych miejsc pracy, przyczynianie się swoją działalnością do rozwoju gospodarczych i pozagospodarczych dziedzin życia miasta, wykazywanie prospołecznej postawy, wpływającej na rozwój miasta podejmowanie przedsięwzięć mających wpływ na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Bukowno.

 

W piątek 23 czerwca br. na inaugurację uroczystych obchodów 55 -lecia nadania Bukownu praw miejskich w Hali MOSIR w Bukownie odbyła się Jubileuszowa Gala, podczas której najlepszym Firmom Roku 2016 w Bukownie wręczono okolicznościowe statuetki "Róż Biznesu".
 

W Kategorii Firma Roku 2016 Nagrodę Róża Biznesu otrzymała firma SIBELCO POLAND sp. z o.o w Bukownie.

 

 

Z produktów tej firmy zbudowane jest m.in. słynne Camp Nou, co druga szybka w komórkach iPhone na świecie, tysiące przedmiotów w naszych łazienkach czy kuchniach.

 

Sibelco – globalna, belgijska firma zajmująca się eksploatacją kruszyw w świecie – mocno inwestuje w Polsce, m.in. w Bukownie, gdzie w 2012 r. zakupiła zakład przeróbki piasku kwarcowego Szczakowa. W Polsce centralną siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk, jak również centra magazynowe. Spółka posiada kopalnię piasków kwarcowych w Tomaszowie Mazowieckim. Zatrudnia łącznie 10,5 tys. pracowników w 44 państwach. Dochód firmy wynosi ponad 3 mld euro rocznie.

 

Firma Sibelco powstała w Belgii w 1782 r. i wciąż jest spółką rodzinną. Posiada 26 centrów rozwoju i laboratoriów, w różnych dywizjach oraz 213 zakładów produkcyjnych.

 

W Polsce strategicznym miejscem działalności wydobywczej oraz produkcji specjalistycznych piasków będzie Bukowno. Od 2019 roku Sibelco, przejmie eksploatację dwóch złóż piasku położonych na terenie miasta Bukowno. Obecnie złoża te są eksploatowane przez DB Cargo. Lokalizacja i planowany rozwój firmy w tym miejscu ma spory potencjał, z uwagi na występowanie dużych zasobów złóż piasku.

 

Sibelco jest w przededniu bardzo dużych inwestycji mających poprawić efektywność Zakładu w Bukownie, podnieść jakość produktów i poszerzyć ich asortyment.

 

Dywersyfikacja rynku odbiorców to mocna strona Sibelco. Piaski i kaoliny wysyłane są do elektrowni i elektrociepłowni spalających biomasę. Firma oferuje również pełną gamę surowców dla przemysłu szklarskiego, formierskiego, ceramicznego oraz budownictwa. Firma skupia się na produktach wysoko przetworzonych, unikalnych. Jednoczeście spółka wciąż dywersyfikuje rynek, szukajac nowych rozwiązań, nowych możliwości wykorzystania swoich produktów. Piaski z Bukowna trafiają m.in. do branży odlewniczej, gdzie wykorzystywane są w produkcji masy formierskiej. Atutem produkcji piasków w Bukownie jest położenie blisko działających odlewni.

 

Tutejszy piasek formierski jest wysyłany do innych krajów Europy: na Słowację, Węgry, do Austrii, Czech, Rumunii.

 

Piaski z Bukowna "podróżowały" również do Pragi, gdzie wykorzystano je do budowy dwóch boisk piłkarskich dla reprezentacji Czech. Sport i rekreacja to bowiem kolejny segment rynkowy "obsługiwany" przez Sibelco. Piasek wykorzystywany jest też na polach golfowych - do dziś firma zbudowała już 15 pól golfowych.

 

Priorytety firmy Sibelco to - bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. W każdym zakładzie firmy obowiązują światowe standardy bezpieczeństwa Sibelco:

  • bezpieczne maszyny tj. bezpieczne projekty i inżynieria,
  • bezpieczne procedury tj. Standardy Grupy Sibelco związane z bezpieczeństwem produkcji we wszystkich, zakładach Sibelco,
  • bezpieczni pracownicy tj. bezpieczne zachowania i świadomość zagrożeń.

Zrównoważony rozwój to także sprawy związane ze środowiskiem. Sibelco mocno angażuje się w pogłębianie świadomości jak ważnym dla każdego człowieka jest środowisko naturalne. W czołowych zagadnieniach prowadzonej działalności przemysłowej Sibelco, element środowiskowy jest drugim po bezpieczeństwie.

 

 

Firmą Roku 2016 w kategorii Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostało CENTRUM MEDYCZNE "Skałka" w Bukownie.

 

 

Centrum Medyczne SKAŁKA w Bukownie to nowoczesny kompleks leczniczo – pielęgnacyjny utworzony na bazie dawnej Przychodni Przyzakładowej ZGH "Bolesław" w Bukownie, w budynku o uznanej historycznie renomie wśród mieszkańców powiatu olkuskiego.

 

Innowacyjne rozwiązania kompleksu potwierdzają 2 Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujący System Zarządzania Jakością – ISO 9001;2008 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001;2004.

 

W strukturze podmiotu leczniczego funkcjonuje Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ze Stomatologią, Zakład Rehabilitacji, Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Dom Seniora.

 

Oferta usług medycznych skierowana jest do osób, wymagających profesjonalnej diagnostyki specjalistycznej i leczenia a także kompleksowej rehabilitacji. Nowoczesna stomatologia realizuje na miejscu kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej i implantologii w tym implantologii dla Seniorów.

 

Kompleks leczniczo pielęgnacyjny, dysponuje najnowszej generacji sprzętem diagnostycznym, używanym w procesie profilaktyki i leczenia. Zatrudniamy wysokospecjalistyczną kadrą medyczną lekarską, z dorobkiem naukowym i doświadczeniem klinicznym. W Centrum stworzono nowe miejsca pracy dla 80 osób. Świadczenia zdrowotne realizuje 25 lekarzy różnych specjalności.

 

Centrum dysponuje 70 łóżkową bazą stacjonarną. Nowocześnie urządzone pomieszczenia, wysoka jakość wyposażenia pokoi – to wszystko z myślą o osobach samotnych, dla których priorytetem jest przedłużenie i podniesienie sprawności poprzez regularną rehabilitację oraz specjalistyczne zabiegi zwiększające samodzielność i poprawiające stan psychiczny Seniora a także potrzebujących opieki i rodzinnego ciepła. Jest miejscem przyjaznym, stworzone dla osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Wartość nakładów na inwestycję, wyposażenie i sprzęt specjalistyczny wynosi około 15 mln zł.

 

Unikalność koncepcji funkcjonowania tego podmiotu polega na usytuowaniu w tej samej lokalizacji wydzielonych miejsc do stacjonarnego pobytu dla Seniorów i ogólnodostępnych poradni specjalistycznych.

 

W roku 2017 w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego przez NFZ z zakresu opieki długoterminowej i wyboru Zakładu Opiekuńczo Leczniczego funkcjonującego w strukturze Centrum od 1 lipca br. będą mogły być realizowane świadczenia medyczne dla pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Również w II półroczu br. w ramach programu "Życie zaczyna się po 60", który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i projekt umieszczony został na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków unijnych Seniorzy z terenu Bukowna będą mogli być otoczeni codziennym wsparciem i opieką w Domu Seniora, a osoby niesamodzielne czynną aktywizacją.

 

Centrum Medyczne Skałka czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności poprzez aktywną współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, opiekunami i młodzieżą ze Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, Nauczycielami i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 1. W roku 2016 Centrum było współorganizatorem z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bukownie Powiatowej Konferencji poświęconej zdrowiu i kilku wykładów dla Uniwersytetu III wieku. W ramach współpracy w Centrum zorganizowano spotkania i wspólne wieczorki z lokalnymi Seniorami. Wyjątkowym koncertem był Koncert Noworoczny Orkiestry Kameralnej z Filharmonii Śląskiej dla Seniorów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i Seniorów z Bukowna i okolicznych Gmin: Bolesławia i Sławkowa. Centrum Medyczne zabezpieczało kilkakrotnie pod względem pomocy medycznej liczne lokalne imprezy organizowane w naszym mieście. Jest miejscem licznych konferencji naukowych z udziałem kadry profesorskiej o tematyce - nowoczesne metody diagnostycznych i lecznicze.

 

W ciągu dwóch lat swojej działalności wśród lokalnej społeczności szeroko propagowano profilaktykę zdrowotną poprzez organizację dni otwartych i białych sobót dla mieszkańców z Bukowna i okolicznych Gmin – w celu możliwości bezpłatnego skorzystania z porad i diagnostyki specjalistów, bezpłatnego wykonywania badań USG, zabiegów rehabilitacyjnych, zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii i stomatologii estetycznej.

 

 

Nagrodzonym Firmom serdecznie gratulujemy!

 

 

Galeria zdjęć

 

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579688


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube