strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.07.11 - Nowy termin rozpatrzenia sprawy mającej na celu wydanie decyzji określającej środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 
Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
 

w związku z koniecznością ponownego rozpatrzenia sprawy mającej na celu wydanie przez Burmistrza Miasta Bukowno decyzji określającej środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV Cieśle – Bukowno, z uwagi na uchylenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzji Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 29.11.2016 r. znak ŚR.6220.8.2016 i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia,
 

stosownie do dyspozycji art. 36 § 1 Kpa Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia strony postępowania, iż z uwagi na zawiły charakter sprawy oraz zasięg terytorialny (3 gminy) dotrzymanie ustawowego terminu jej załatwienia, określonego przepisami art. 35 Kpa okazało się niemożliwe. Równocześnie organ wyznacza nowy termin załatwienia sprawy 15.09.2017 r.
 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz Osiedli Centrum Północ, Wodąca i Stare Bukowno, a także przez zamieszczenie na stronie www.bukowno.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, jak również na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sławkowa oraz Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w pobliżu miejsc planowanej inwestycji.
 
 

Burmistrz Miasta Bukowno  
mgr inż. Mirosław Gajdziszewski
 

 

  Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube