strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.08.04 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Bukowno z dn. 04.08.2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

  

W dniu 31.07.2017 r. na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 52, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 6 pkt 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 oraz § 2 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Burmistrz Miasta Bukowno wydał Decyzję GB.6733.1.2017 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie mostu nad rzeką Sztołą w ciągu linii kolejowej 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa w 1,742 km (w części położonej poza terenem zamkniętym), zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej część działki nr 2445/1, obręb ewidencyjny Stare Bukowno.

 

Od przedmiotowej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bukowno w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia o decyzji w formie publicznego obwieszczenia. Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) zawiadomienie o decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji wraz z jej załącznikami tj.: częścią graficzną decyzji określającą linie rozgraniczające teren inwestycji oraz Warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, a także z Analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu i zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji celu publicznego, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pokój nr 21, w godzinach pracy Urzędu tj. pon.: 800-1600, wt. – pt.: 700-1500, oraz na stronach internetowych:

 

www.bukowno.pl
 

bip.malopolska.pl

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579484


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube