strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.08.04 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XLVI nadzwyczajn± Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 7 sierpnia 2017 r. o godz. 14.30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,poz. 466/ zwołuje w trybie nadzwyczajnym XLVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 7 sierpnia 2017r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

2.1. Zmiany uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016r.

 

2.2. Przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych Ľródeł ciepła z możliwo¶ci± spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne Ľródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze ¶rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

2.3. Ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz okre¶lenia warunków i trybu jej przyznawania.

 

2.4. Uchylenia uchwały Nr XXV/158/2012 z dnia 18.09.2012 roku w sprawie zwolnienia od obowi±zku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpo¶rednio z wychowankami albo na ich rzecz.

3. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

 

  
 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube