strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.08.24 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XLVII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 sierpnia 2017 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuje XLVII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 sierpnia o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji zwyczajnej z dnia 21 czerwca 2017r. oraz sesji nadzwyczajnej z dnia 7 sierpnia 2017 r.
3. Zapytania mieszkańców.
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
4.2 Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
4.3. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk poszkodowanej w wyniku nawałnicy w dniu 11.08.2017 roku.
4.4. Zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis.
4.5. Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście Bukowno.
4.6. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1045, obręb ewidencyjny Starczynów.
4.7. Oddania w najem nieruchomości gruntowych stanowiących część działek: nr 277/245, nr 277/253, obręb ewidencyjny Starczynów, nr 65, obręb ewidencyjny Wodąca, oraz nr 368, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
4.8. Zaliczenia drogi (od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Borowską) ul. 1 Maja w Bukownie do kategorii dróg gminnych.
4.9. Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie w Szkołę Podstawową nr 1 im. 1000- lecia Państwa Polskiego w Bukownie.
4.10. Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Bukownie w Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 16.06.2017 r. do 24.08.2017 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 15.06.2017 r. do 23.08.2017 r.
7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
10. Zakończenie obrad.

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579477


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube