strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-21 Środa, Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.09.21 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 26 września 2017 r., godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuje XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 26 września 2017r., godz. 14.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie. 
 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
   
 2. Przyjęcie protokołu  z sesji z dnia 29 sierpnia 2017r.
   
 3. Zapytania mieszkańców.
   
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  4.1. Zmiany uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
   
  4.2. Zmieniająca uchwałę nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016r., w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023.
   
  4.3. Udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
   
  4.4. Określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
   
  4.5. Zmieniająca uchwałę nr XLVI/304/2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” z dnia 7 sierpnia 2017r.
   
  4.6. Zmieniająca uchwałę nr XXXV/239/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
   
  4.7. Zmieniającej uchwałę nr XLVII/311/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście Bukowno.
   
  4.8. Wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta Bukowno.
   
  4.9. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
   
  4.10. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
   
  4.11. Zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno.
   
 5. Analiza przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych na 2017 rok.
   
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 25.08.2017 r. do 21.09.2017r.
   
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 25.08.2017r. do 20.09.2017r.
   
 8. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
   
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
   
 10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
   
 11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577757


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube