strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-17 Sobota, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.08.09 - Rusza program udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wymianę w Bukownie 56 nieekologicznych źródeł ciepła.

Rusza program udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wymianę w Bukownie 56 nieekologicznych źródeł ciepła.

 

 

Gmina Bukowno znalazła się wśród 20 nowych beneficjentów dodatkowego naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego".

 

Projekt pod nazwą "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Bukowno" przewidujący wymianę 56 sztuk nieekologicznych źródeł ciepła (pieców) o łącznej wartości 672.000 zł uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 310.300 zł.

 

Rada Miejska w Bukownie na nadzwyczajnej sesji w dniu 7 sierpnia br. przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji dla Mieszkańców na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Mieszkańcy Bukowna, którzy zdecydują się na udział w projekcie mogą liczyć na dotacje sięgające nawet 70% kosztów zakupu i instalacji pieca (w tym udział środków Funduszu może wynieść maksymalnie 50% i udział środków z budżetu miasta może wynieść maksymalnie 20%).

 

Udzielone wsparcie ze środków WFOŚiGW będzie uzależnione od faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, które na 1 kW mocy osiągnięcia efektu ekologicznego wyniosą:

  • 1.300 zł dla kotła gazowego kondensacyjnego (nie więcej niż 7.500 zł), 
     
  • 1.100 zł dla kotła gazowego niskotemperaturowego (nie więcej niż 7.500 zł), 
     
  • 1.150 zł dla kotła na biomasę (nie więcej niż 4.500 zł), 
     
  • 650 zł dla kotła węglowego (nie więcej niż 4.500 zł).

 

Dotacja zostanie uzupełniona środkami z budżetu miasta w kwocie nie mogącej przekroczyć 20% łącznych kosztów kwalifikowanych wymiany i instalacji źródła ciepła, nie więcej niż 4.000 zł na kocioł na paliwa stałe i nie więcej niż 4500 zł na kocioł na paliwa gazowe.

 

Celem realizowanego projektu "Ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bukowno" jest zmniejszenie globalnego zapotrzebowania na moc cieplną indywidualnych urządzeń grzewczych w budynkach o co najmniej 20% w stosunku do stanu sprzed instalacji.

 

Udzielona Mieszkańcowi dotacja na wymianę źródła ciepła musi zostać rozliczona jeszcze w bieżącym roku. Ostateczny termin kwalifikowania wydatków mija 31.10.2017r.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie oraz więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 9) Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, tel. 32 626 18 37.

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575136


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube