strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.10.19 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XLIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 24 października 2017 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875. zwołuje  XLIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 24 października o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 września 2017r.
3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.

4.2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023.

4.3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4.4. Zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

4.5. Zmieniająca uchwałę Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.

4.6. Zmieniająca uchwałę Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji na podatek od nieruchomości.

4.7. Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19.02.2013r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Akademia Kreatywnego Malucha"  w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

4.8. Zbycia lokalu mieszkalnego nr 33 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 4.

4.9. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.

4.10. Zmieniająca uchwałę Nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

5. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Miasta Bukowno.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 22.09.2017 r. do 19.10.2017r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 21.09.2017r. do 19.10.2017r.
8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
12. Zakończenie obrad.

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579484


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube