strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-21 Środa, Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.11.23 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje LI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 28 listopada 2017 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875. zwołuje LI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 28 listopada o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 24.10.2017 i 06.11.2017r.
3. Zapytania mieszkańców.
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.

4.2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023.

4.3. Zmieniająca uchwałę nr XLVIII/321/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

4.4. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4.5. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2018.

4.6. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

4.7. Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

4.8. Nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Mieście Bukowno.

4.9. Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

4.10. Zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie.

4.11. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 160/25, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.

4.12. Wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bukowno do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski".

4.13. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bukowno do Klastra Energii Powiatu Olkuskiego oraz na uczestniczenie Gminy Bukowno w pracach związanych z funkcjonowaniem Klastra Energii.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 20.10.2017 r. do 23.11.2017r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 20.10.2017r. do 23.11.2017r.
7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2597939


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube