strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-22 Czwartek, Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.01.12 - Przegląd Olkuski: Budżet Bukowna. 12 mln na inwestycje.

Drogi, targowisko, wymiana pieców czy rozwój miejskiej zieleni - to inwestycje, na które w tym roku Bukowno przeznaczy 12.188.492,00 złotych. Jakie przedsięwzięcia zaplanowano na najbliższe dwanaście miesięcy?

 

W tegorocznym budżecie dochody określono na poziomie 46.878.768,21 zł, złotych, a wydatki oszacowano w łącznej kwocie na 49.506.079,21 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.627.311 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczek w kwocie 2 627 311,00 złotych.

 

 

Sporą część wydatków inwestycyjnych stanowią prace drogowe. Największym przedsięwzięciem będzie przebudowa ul. Wiejskiej, na którą miasto otrzymało dotację w ramach tzw. „adamczykówek”. Koszt inwestycji to 3.644.163,97 złotych, a kwota dofinansowania 1.822.000,00 złotych.

 

Kwota 40 tys. zł trafi do Powiatu Olkuskiego jako dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej drogi łączącej DK 94 ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Bukownie. Na to zadanie Miasto w partnerstwie z Gminą Bolesław i Powiatem Olkuskim w grudniu 2017 roku złożyło do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR. Rozstrzygnięcie tego naboru Urząd Marszałkowski planuje na kwiecień 2018 roku.

 

W 2018 roku zaplanowano też dokończenie wieloletniego zadania przebudowy chodników na osiedlu domów jednorodzinnych. Ostatnie już prace o wartości 20.000,00 złotych prowadzone będą m.in. na ul. Manifestu Lipcowego. Łączne nakłady na odbudowę chodników na osiedlu domów jednorodzinnych na przestrzeni ostatnich czterech lat wyniosły ponad 1.000.000,00 złotych.

 

Kolejne zadania drogowe to wykonanie nakładki asfaltowej na około 150-metrowym odcinku ul. Starczynowskiej (50.000,00 złotych) oraz na 120-metrowym odcinku ul. Krótkiej (36.000,00 złotych), a także utwardzenie pobocza tłuczniem na długości około 100 metrów oraz wymianę krawężnika wzdłuż ul. T. Kościuszki (od ul. Słonecznej w kierunku ul. K. Miarki) za 25.000,00 złotych.

 

135.000,00 złotych przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy ul. Olkuskiej. Wartość całej inwestycji wyniesie 830.000,00 złotych. Za 25.000,00 złotych zostaną przebudowane dwa parkingi przy ul. Niepodległości. Chodzi o położenie nakładki asfaltowej i wymianę krawężników. W budżecie zapisano też zadanie dotyczące przebudowy chodnika przy ul. Ks. B. Zelka z płytek betonowych na betonową kostkę brukową na długości 120 metrów. Koszt inwestycji to 72.000,00 złotych. Kolejnym zadaniem jest położenie nakładki asfaltowej na placu manewrowym przy remizie OSP Bukowno Miasto (80.000,00 złotych).

 

Inwestycją realizowaną przy wsparciu unijnych funduszy będzie budowa wiaty ogniskowej z kominkiem, ławami, stołami oraz odpowiednim wyposażeniem na terenie MOSiR-u. Jak niedawno informowaliśmy, do obsługi lokalnego ruchu turystycznego zakupiony będzie również 6-osobowy elektryczny pojazd wolnobieżny. Projekt obejmuje też gruntowną modernizację plenerowej sceny letniej przy Miejskim Ośrodku Kultury wraz zapleczem, zabudową ławek i siedzisk oraz wykonaniem nowego kręgu ogniskowego. Inwestycja kosztować ma  275.442,00 złote, z czego unijna dotacja to 142.490,00 złotych.

 

Kwota 796.000,00 złotych zostanie w 2018 roku przeznaczona na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne gazowe i na biomasę lub na węgiel (V generacji). Na ten cel pozyskano unijne fundusze, a wkład własny w 2018 roku wyniesie 66.000,00 złotych. Łączna wartość obydwu programów realizowanych do 2020 roku wyniesie 2.189.000,00 zł.

 

W tym roku miejskie targowisko zyska też nowe oblicze. W ramach inwestycji stare i zniszczone obiekty targowiska ulegną rozbiórce a w ich miejsce pojawią się nowe pawilony handlowe, pawilon sanitarny i administracyjny. Całość zostanie zadaszona. Na placu zaplanowano prace brukarskie, a także modernizację ogrodzenia i instalacji sieci wodnych, kanalizacyjnych i energetycznych. Istotna częścią przedsięwzięcia będzie montaż paneli fotowoltaicznych. Koszt całości to 1.933.050,00 złotych, w tym wkład własny  933.051,00 złotych.

 

Kolejnym projektem, na które Miasto uzyskało unijną dotację jest rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie. Projekt dotyczy trzech miejsc: niedaleko Zespołu Szkół nr 1 (przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Szkolnej), przy dawnym Zespole Szkół "Skałka" oraz parku przy ul. Parkowej i ul. Słowackiego. Przewiduje się tam m. in. przebudowę zieleni przez nowe nasadzenia, wycinkę nieestetycznych poprzerastanych krzewów, modernizację istniejącej tam infrastruktury przez zmianę nawierzchni ścieżek, wymianę ławek, odnowienie miejsca zabaw dla dzieci. Wartość całości wynosi 929.800 złotych, a wkład własny 140.000 złotych). W ostatnim z wymienionych miejsc zostanie wykonanych więcej prac, w ramach tzw. kosztów niekwalifikowanych, na które dodatkowo zostanie przeznaczone 80.000 złotych z budżetu miasta.

 

W budżecie ujęto również inwestycje wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji. Jedną z nich jest modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych infrastruktury rekreacyjno-ruchowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chodzi o przebudowę hali sportowej i modernizację trybun o łącznej wartości blisko 4 mln zł. Kwota wnioskowanej dotacji na 2018 rok to 900.000,00 złotych, a wkład własny w tym roku wyniesie 1.000.000,00 złotych.

 

W ramach GPR-u władze miasta zakładają gruntowną modernizację i rozbudowę siedziby filii Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu oraz budynku po byłej szkole w Borze Biskupim, co kosztować ma 1.404.000,00 złotych (w tym środki własne 504.000,00 złotych).

 

Jakie jeszcze przedsięwzięcia znalazły się w budżecie? W 2018 roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku przychodni zdrowia (300.000,00 złotych). Kolejne inwestycje dotyczą dofinansowania do zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (10.000,00 złotych), wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego (5.000,00 złotych).

 

Przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 1 zaplanowano wymianę nawierzchni na kostkę brukową (30.000,00 złotych), a na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu ułożenie bezpiecznej nawierzchni (70 000,00 złotych). Miasto zaplanowało również zakup dwóch wiat dla zawodników na boisko MOSiR-u (7 000,00 złotych), przebudowę przepompowni do ul. Krasickiego (5 000,00 złotych), przebudowę schodów przy Obelisku (10 000,00 złotych) oraz budowę oświetlenia parkowego w rejonie ul. Wojska Polskiego (40.000,00 złotych).

 

Wiola Woźniczko

Przegląd Olkuski

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2578113


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube