strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-20 Wtorek, Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.03.02 - Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

 OGŁOSZENIE

  

  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

zaprasza

  

do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2018” – w dniach od 16.06.2018 r. do 17.06.2018 r. na wydzielonej części korony Stadionu Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie /położonej na działce 98/6/. Szkic mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 pokój nr 2 Budynek Administracji Hali Sportowej ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.

  

 

Oferty należy składać na adres:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

 

w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godziny 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

 

Wymagane warunki:

 

  1. Zapewnienie minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami.
  2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
  3. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem w terminie do dnia 16.05.2018 r. na rachunek bankowy: 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085.

W przypadku nieuregulowania pow. należności w ustalonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

 

Forma złożenia oferty:

 

Ofertę na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godziny 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie pokoju nr 4 ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

 

Do oferty należy dołączyć:

 

  1. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.
  2. Kserokopię numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.
  3. Kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
  4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych pod parasolami.
  5. Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
  6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów lub atestów na sprzedawane towary, artykuły i przedmioty, które nie zagrażają zdrowiu i życiu kupujących.
  7. Minimum 3 referencje potwierdzające wykonanie obsługi gastronomicznej na imprezach plenerowych, festynach, itp. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (tj. 2015, 2016 i 2017 rok).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

 

Zdzisław Dolezy – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

Leszek Skubis – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

 

 

Pliki do pobrania:

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2597146


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube