strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.03.22 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje LVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 27 marca 2018 roku o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm). zwołuje LVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 27 marca o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20.02.2018r.

3. Zapytania mieszkańców.
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.

4.2. Zmieniająca uchwałę nr LII/355/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19.12.2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2018-2023.

4.3. Udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

4.4. Podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

4.5. Podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

4.6. Przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bukowno wraz ze szczegółową inwentaryzacją".

4.7. Powołania doraźnej Komisji Statutowej.

4.8. Powołanie Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej.

4.9. Zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

4.10. Wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2018.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Bukowno za 2017 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie za 2017 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie" w Mieście Bukowno za 2017 rok.

10. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 16.02.2018 do 20.03.2018r.

11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 16.02.2018r do 22.03.2018r.

12. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

14. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

15. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

 


Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607916


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube