strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  PRZETARGI Zamówienia publiczne - ROZSTRZYGNIĘCIA

2017.12.21 - Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego: Utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, informujemy, że do realizacji powyższego zamówienia została wybrana oferta złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław„ Sp. z o.o. w Bolesławiu, 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1.

Czytaj więcej

2017.11.21 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego dla Miasta Bukowno

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną dalej „ustawą Pzp” Gmina Bukowno informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym Kompleksowej dostawy energii elektrycznej na lata 2018-2019, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego dla Miasta Bukowno do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożona przez: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Czytaj więcej

2017.07.03 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bukownie – fragment drogi do Przymiarek”. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godz. 11.00 dnia 26 czerwca 2017 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Czytaj więcej

2016.09.29 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej w przetrgu nieograniczonym na wykonanie zadania pn." "Przebudowa kortów tenisowych w Bukownie przy ul. Ks.Zelka na działce nr ewid.: 98/6"

Burmistrz Miasta Bukowno zawiadomia o wyborze najkorzystniejszej w przetrgu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa kortów tenisowych w Bukownie przy ul. Ks.Zelka na działce nr ewid.: 98/6”

Czytaj więcej

2016.08.19 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego dla Miasta Bukowno

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Bukowno zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego dla Miasta Bukowno. Wybrano ofertę złożoną przez firmę: TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 30-417 Kraków, ul Łagiewnicka 60.

Czytaj więcej

2016.08.16 - Unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa kortów tenisowych w Bukownie przy ul. Ks. Zelka na działce nr ewid. 98/6".

Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa kortów tenisowych w Bukownie przy ul. Ks. Zelka na działce nr ewid. 98/6".

Czytaj więcej

2015.12.28 - Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych"

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” wpłynęła jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta tj: OFERTA Nr 1: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, która została uznana przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza ze względu na maksymalną ilość otrzymanych punktów.

Czytaj więcej

2015.11.16 - Informacja o unieważnieniu postępowania na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego na Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.

Czytaj więcej

2015.09.07 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa kąpieliska MOSiR w Bukownie - etap II"

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Gmina Bukowno Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Przebudowa kąpieliska MOSiR w Bukownie – etap II” Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „Complex Euro Word” Firma Remontowo-Budowlana Produkcyjno-Handlowa mgr inż. Krzysztof Ćmiel;   32-310 Klucze, Krzywopłoty ul. Paderewskiego 8

Czytaj więcej

2014.10.23 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup i montaż elementów małej architektury

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup i montaż elementów małej architektury na trasie przebiegu szlaków turystycznych w południowej części Miasta Bukowno.

Czytaj więcej


Drukuj
Strona: [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579484


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube