strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Kadencja 2006-2010 - Komisja do Spraw Samorządowych

Przewodniczący komisji:

Zbigniew Furman **

Grażyna Kowina-Świderek ***

Skład komisji:

Marian Baldy
Wiesława Czerwiec
Jacek Janda *
Wendelin Kołton 
Andrzej Kubański
Krzysztof Stanisław Strój
Mieczysław Stanisław Szlęzak

Tomasz Szlęzak
Ewa Wolska

 

* Radny Jacek Janda zrezygnował z udziału w pracach Komisji d/s Samorządowych 17 lutego 2009r.

 

** Radny Zbigniew Furman zrezygnował z udziału w pracach Komisji d/s Samorządowych 25 listopada 2009r.

 

*** Radna Grażyna Kowina-Świderek została powołana na Przewodniczącą Komisji d/s Samorządowych Uchwałą Nr LIV/302/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji do Spraw Samorządowych

 

 

  

Archiwum: kadencja 2002-2006


Przedmiot działania Komisji Do Spraw Samorządowych

  1. Analiza bieżących potrzeb placówek oświatowych na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem szkół.
  2. Zapoznanie się z działalnością wszystkich placówek podległych Komisji.
  3. Działanie na rzecz poprawy warunków turystyczno- rekreacyjnych.
  4. Tworzenie ścieżek rowerowych na terenie Miasta.
  5. Kontrola  działalności jednostek gminnych w przedmiocie działania Komisji.
  6. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej w gminie.
  7. Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji.
  8. Zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.
  9. Utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – teren miasta.
  10. Promocja gminy.
  11. Edukacja w zakresie ochrony środowiska, odpadów komunalnych itp.
  12. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
  13. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia.
  14. Sprawy z zakresu pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.
  15. Sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
  16. Sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
  17. Sprawy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
  18. Sprawy z zakresu targowisk i hal targowych.
  19. Sprawy z zakresu polityki prorodzinnej.

   

   


  Drukuj


  Biuletyn Informacji Publicznej

  Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

  Wybory Samorzadowe 2018
   
  NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
   
  Podatki Lokalne 2018

  Rewolucja Smieciowa w Bukownie
  Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

  NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
   
  Jak palić czysto węglem i drewnem?
   
  Kryta plywalnia zaprasza...

  PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
  ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
  DNI BUKOWNA 2017

  Zapraszamy na KORTY TENISOWE

  Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
   
  1 procent Twojego podatku

  JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
  Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
  Zmiana nazw ulic w Bukownie
   
  Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

  Malopolskie.PL
   
  Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
  Basen MOSiR zaprasza...

  Wymiana zrodła c.o.
   
  Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
  Nad Biala Przemsza
  WOSP - XXIII FINAŁ
  HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
  Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


  Odwiedzin: 2607912


  CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
  1 procent Twojego podatku

  WOSP - XXIII FINAŁ
  Hotspot Bukowno
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Z Burmistrzem przez Skype
  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
  System Informacji o Srodowisku
  Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
  Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

  Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
  Serwis Samorządowy PAP
  Portal Samorządowy
  Internetowy Dziennik Ustaw
  Internetowy Monitor Polski
  Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

  Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
  Aktualnoœci MBP

  Aktualnoœci MOK
  MOSiR BUKOWNO

  Bukowno on Twitter
  Bukowno on Google+
  Bukowno on Facebook
  Bukowno on YouTube