strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2017-11-21 Wtorek, Imieniny: Janusza, Marii, Reginy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Urz±d Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 3 32-332 Bukowno
tel/fax. (32) 626-18-20 wew. 836
email:
GCI@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

  1. Opracowywanie wniosków o pozyskiwanie ¶rodków pomocowych ze Ľródeł krajowych i zagranicznych oraz współpraca z Kierownikami merytorycznych Referatów i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie niezbędnym do przygotowania tych wniosków,

  2. Stały monitoring funduszy oraz ¶rodków pomocowych,

  3. W zakresie nadzoru wła¶cicielskiego i strategii rozwoju Miasta:

a)    gromadzenie informacji o spółkach, w których Miasto posiada udziały lub akcje

b)    analiza efektywno¶ci działania zwi±zków i porozumień komunalnych, których miasto jest członkiem,

c)    przygotowywanie projektów zmian systemowych i organizacyjnych sprzyjaj±cych realizacji zadań Miasta,

d)    opracowywanie zbiorczych i jednostkowych sprawozdań i informacji z przebiegu realizacji zadań przez jednostki w których Miasto posiada udziały lub akcje,

e)    prowadzenie spraw zwi±zanych z opracowywaniem oraz aktualizacj± Strategii Rozwoju Miasta,

f)     opracowywanie i popularyzowanie informacji o możliwo¶ciach inwestowania w Mie¶cie przy w współudziale z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomo¶ci i Budownictwa oraz Referatem Organizacyjno-Administracyjnym,

g)    koordynowanie spraw z zakresu promocji gospodarczej Miasta poprzez przygotowywanie ofert inwestycyjnych przy współudziale innych referatów,

  1. Wykonywanie innych zadań zleconych,

  2. Prowadzenie spraw zwi±zanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Podatki Lokalne 2017

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2516525


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube