strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-23 Wtorek, Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Urz±d Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-20 wew. 853
email:
Niejawne@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególno¶ci:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których s± wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 4. Przeprowadzanie postępowań sprawdzaj±cych i wydawanie po¶wiadczeń bezpieczeństwa zwi±zanych z dostępem do informacji niejawnych stanowi±cych tajemnicę służbow±,
 5. Opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 6. Nadzór nad realizacj± Instrukcji dotycz±cej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzul± „zastrzeżone”.
 7. Nadzór nad realizacj± przetwarzania informacji oznaczonych klauzul± „poufne”.
 8. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 9. Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie opracowania i realizacji Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarz±dzania systemami informatycznymi,
 10. Wykonywanie innych zadań wynikaj±cych z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
    

 

 

 

 

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558224


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube