strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-26 Pon., Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Referat Finansowo-Księgowy

Referat Finansowo-Księgowy
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-20 wew. 852, 854, 849
email:
Finanse@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 28 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1. W zakresie wykonywania obowiązków Głównego Księgowego Urzędu:

a) prowadzenie rachunkowości Urzędu,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Urzędu,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) zapewnianie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
f) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Urzędu,
g) przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Urzędu,
h) sporządzanie projektów planów finansowych oraz planów finansowych Urzędu.

2. W zakresie budżetowo-finansowym:

a) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
b) prowadzenie spraw kasowych,
c) prowadzenie w uzgodnieniu z właściwymi referatami gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji Miasta,
d) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
e) kontrola wydawania środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych związanych z przyjmowaniem i zakupem środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów,
f) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków.

3. W zakresie wymiaru i poboru zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych:

a) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów stanowiących dochód Miasta, w tym przygotowywanie decyzji podatkowych,
b) planowanie podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, analiza wykonania tych planów, a także sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
c) przygotowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
d) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach.

4. W zakresie księgowości i kontroli:

a) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,
b) prowadzenie rachunkowości podatkowej i opłat oraz należności finansowych,
c) bieżąca kontrola kasy i stanu sald na rachunkach bankowych.

5. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 

 


 
 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2580869


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube