strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-20 wew. 848, 855
email:
Nieruchomosci@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 22 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa należy w szczególności:

1. prowadzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
2. prowadzenie spraw związanych przenoszeniem prawa własności nieruchomości i lokali oraz oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta,
3. oddawanie nieruchomości z trwały zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie i użytkowanie,
4. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania przetargów związanych z działalnością referatu i ich organizowanie,
5. nabywanie oraz zamiana gruntów niezbędnych dla potrzeb Miasta,
6. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
7. aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd,
8. prowadzenie spraw z zakresu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
9. prowadzenie spraw wykonania prawa pierwokupu nieruchomości,
10. regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych na cele komunalne,
11. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w sprawach obrotu nieruchomościami,
12. prowadzenie spraw związanych z obowiązkami Burmistrza Miasta w zakresie wynikającym z przepisów o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
13. prowadzenie postępowań w zakresie podziałów geodezyjnych, scaleń oraz rozgraniczania nieruchomości,
14. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości i ich części, nazewnictwa ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej budynków,
15. prowadzenie planu dochodów i wydatków referatu,
16. nadzór nad realizacją studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Miasta,
17. analiza i ocena wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,
18. koordynacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
19. formalna i merytoryczna ocena przygotowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
20. przygotowywanie projektów opinii do opracowywanych przez sąsiednie gminy studiów zagospodarowania przestrzennego tych gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
21. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
22. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu,
23. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
24. przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
25. opiniowanie projektów podziału nieruchomości,
26. udzielanie zezwoleń na wejście w teren przy realizacji inwestycji ( budowa, modernizacja urządzeń infrastruktury technicznej) na nieruchomościach będących własnością Miasta za wyjątkiem dróg,
27. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577157


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube