strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Referat Kontroli i Budżetu

Referat Kontroli i Budżetu
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-20 wew. 858
email:
Budzet@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Referatu Kontroli i Budżetu należy w szczególności:

1. W zakresie planowania i wykonywania budżetu:

a) sporządzanie projektu budżetu Miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia – zgodnie z procedurą uchwalania budżetu,
b) przygotowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta,
c) bieżące analizowanie budżetu oraz okresowe informowanie organów Miasta o przebiegu jego realizacji,
d) sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami funduszów celowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
e) nadzór nad legalnością działań w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej w jednostkach realizujących budżet,
f) nadzór nad sporządzaniem i realizacją projektów planów finansowych oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,
g) przygotowywanie uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w toku jego realizacji,

2. W zakresie kontroli:

a) dokonywanie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Miasta w zakresie dotyczącym procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem,
b) kontrola przestrzegania przez jednostki organizacyjne Miasta realizacji procedur kontroli,
c) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
d) przygotowywanie projektu rocznego harmonogramu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Miasta,

3. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych podmiotom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
 
4. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607915


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube