strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-17 Sobota, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. 32 626-18-20 wew. 845
email:
OchronaSrodowiska@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 27 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:
 

 1. prowadzenie spraw nadzoru i kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska,

 2. prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody oraz walorów krajobrazowych, terenów zieleni, drzew i krzewów,

 3. realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie i udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska.

 4. edukacja ekologiczna i propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

 5. przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.

 6. prowadzenie spraw w zakresie porządku i czystości na terenie Miasta

 7. nadzór nad utrzymaniem miejskich terenów zielonych

 8. prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa,

 9. prowadzenie spraw z zakresu hodowli, służby weterynaryjnej i ochrony zwierząt,

 10. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa.

 11. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne w zakresie wód powierzchniowych naturalnych.

 12. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

 13. wykonywanie zadań gminy dotyczących ochrony powierzchni ziemi i ochrony gruntów, w tym ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 14. prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska przed odpadami przemysłowymi.

 15. prowadzenie spraw w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami.

 16. prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i ochroną przed polami elektromagnetycznymi.

 17. planowanie nadzór i ewidencjonowanie wydatków budżetowych w zakresie ochrony środowiska.

 18. współpraca z Referatem Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

 19. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 

Internetowy, publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575123


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube