strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-20 wew. 828
email:
OswiataZdrowie@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 24 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Referatu Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1. realizacja zadań określonych w przepisach prawa wynikających z obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli, w tym:

a) monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad tymi jednostkami,
b) nadzór nad opracowywaniem i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, współpraca w tej dziedzinie z właściwymi agendami Kuratorium Oświaty,
c) realizowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli,
d) współpraca z Kuratorium Oświaty, nauczycielskimi organizacjami związkowymi, uczelniami wyższymi, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i placówkami wychowania pozaszkolnego w zakresie wykonywania zadań oświatowych
e) koordynowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci oraz wyjazdów śródrocznych,
f) organizowanie dowozu uczniów do szkół,
g) prowadzenie spraw dotyczących stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów,
h) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli,

2. współpraca z niepublicznymi szkołami i przedszkolami,

 

3. współpraca z referatem Przedsięwzięć Publicznych w zakresie planowania remontów kapitalnych szkół i przedszkoli,

 

4. realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym:

a) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,
b) wspieranie i inicjowanie programów zdrowotnych,
c) analiza i ocena stanu zdrowia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
d) promocja zdrowia,
e) opracowywanie planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
f) opracowywanie programów profilaktycznych obejmujących działania na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców oraz współpraca w tym zakresie z zakładami opieki zdrowotnej,
g) współdziałanie z właściwym inspektorem sanitarnym w zakresie działalności przeciwepidemiologicznej oraz poprawy stanu sanitarnego Miasta,

5. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,

 

6. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej:

a) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy w przypadkach szczególnych,
b) nadzór organizacyjny nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie,

7. przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

8. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607915


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube