strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Referat Przedsięwzięć Publicznych

 

Referat Przedsięwzięć Publicznych
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-20 wew. 833, 835
email:
Inwestycje@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

§ 20 Regulaminu OrganizacyjnegoUrzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Referatu Przedsięwzięć Publicznych należy w szczególności:

1. W zakresie inwestycji miejskich:

a) sprawowanie funkcji inwestora w stosunku do inwestycji finansowanych z budżetu Miasta i realizowanych przez gminę,
b) udział w opracowywaniu wspólnie z innymi referatami programu rozwoju inwestycji,
c) przedstawianie założeń (propozycji) do projektów planów inwestycji miejskich ze wstępnym oszacowaniem ich kosztów i propozycji źródeł finansowania,
d) współpraca z Referatem ds. pozyskiwania środków pomocowych w pozyskiwaniu środków finansowych dla realizacji inwestycji z zewnętrznych źródeł finansowania,
e) nadzór techniczny nad realizacją inwestycji realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
f) zapewnienie nadzoru technicznego dla inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych,
g) zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na:

• inwestycje miejskie,

• modernizacje,
• remonty kapitalne,

h) prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji oraz nadzór formalny i merytoryczny w zakresie zobowiązań dotyczących inwestycji miejskich należących do zadań referatu,
i) pomoc pozostałym referatom w realizacji remontów bieżących oraz modernizacji, sprawowanie nadzoru technicznego nad przebiegiem tych remontów.

2. W zakresie gospodarki komunalnej:

a) nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, nad przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie urządzeń będących własnością Miasta,
b) nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej stanowiącej majątek Miasta, oraz współpraca z Przedsiębiorstwami będącymi właścicielami sieci uzbrojenia terenu położonych na terenie Miasta, w zakresie gospodarki energetycznej, cieplnej, gazowniczej oraz telekomunikacji,
c) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, parków i terenów komunalnych, a także konserwacją kanalizacji deszczowej,
d) nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego,
e) nadzór techniczny i finansowy nad robotami przekazanymi do realizacji MZGK w Bukownie w zakresie działania referatu.

3. W zakresie drogownictwa:

a) zarządzanie siecią dróg gminnych i powiatowych przejętych na podstawie porozumienia z powiatem poprzez:

• monitorowanie realizacji zadań przez wybranego operatora w zakresie ich remontów i bieżącego oraz zimowego utrzymania,
• utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym,
• administrowanie drogami, mostami i pasami drogowymi,
• planowanie inwestycji drogowych oraz remontów dróg,

b) opracowywanie kwartalnych harmonogramów w zakresie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta oraz monitorowanie realizacji zadań w tym zakresie,
c) współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Zarządem Drogowym w Olkuszu w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta oraz przekazywanie informacji Zarządowi Drogowemu o stanach i potrzebach w zakresie remontów oraz bieżącego i zimowego utrzymania tych dróg,
d) przygotowywanie projektów zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową (np. banery reklamowe, tablice informacyjne),
e) prowadzenie spraw związanych z gospodarką parkingową na terenie Miasta.

4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

a) prowadzenie rejestru terenowych ochotniczych straży pożarnych,
b) bieżąca współpraca z Zarządami OSP w ich działalności statutowej,
c) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie działania ochotniczych straży pożarnych.
d) koordynowanie udziału miejskich jednostek organizacyjnych w zintegrowanym systemie ratownictwa - współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu,
e) współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich i Stanowiskiem ds. Obrony Cywilnej w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania Miasta w sytuacjach kryzysowych.

5. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu pracy Burmistrza.
 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607915


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube