strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2006

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

 

znajdują się

 

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP 

 


 

2006:

 • Uchwała nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie skargi Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy" na uchwałę Rady Miejskiej w Bukowie nr XLV/258/2005 z dn. 30.03.2005r.
 • Uchwała nr IV/24/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie  skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie nr XLV/258/2005 z dn. 30.03.2005r.
 • Uchwała nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudna 2006r. w sprawie nie wykonania przez Miasto Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości.
 • Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2006r.
 • Uchwała nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na dopłaty do usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Bukownie, świadczonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 • Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2006r.
 • Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2006r.
 • Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Bukowno.
 • Uchwała nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Bukowno
 • Uchwała nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno
 • Uchwała nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Bukownie
 • Uchwała Nr  III/11/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie dokonującego czynności w sprawach podróży służbowej wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie oraz w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu dla zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Miejskiej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Miasta Bukowno
 • Uchwała nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady
 • Uchwała nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej
 • Uchwała nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr III/6/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Uchwała nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 • Uchwała nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 • Uchwała nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej

 


 

 • Uchwała nr LXIX/388/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2006r w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Reymonta oraz udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych.

 • Uchwała Nr LXIX/387/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2006 Nr LX/346/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 marca 2006 r.

 • Uchwała Nr LXIX/386/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2006 r.

 • Uchwała Nr LXVII/385/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 250.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. Odbudowa i przebudowa dróg gminnych, zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie.

 • Uchwała Nr LXVII/384/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2006 Nr LX/346/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 marca 2006 r.

 • Uchwała Nr LXVII/383/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/350/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12.04.2006r.w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 • Uchwała Nr LXVII/382/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2006r.

 • Uchwała Nr LXVII/381/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2006r.

 • Uchwała Nr LXVII/380/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/350/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12.04.2006r.w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

 • Uchwała nr LXVII/379/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnej w Bukownie przy ul. 1 Maja

 • Uchwała Nr LXVI/378/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006r w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej

 • Uchwała Nr LXVI/377/2006 Rady Miejskiej W Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Miasta Bukowno oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

 • Uchwała nr LXVI/376/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006r w sprawie wyrażenia woli dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno

 • Uchwała nr LXVI/375/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/114/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • Uchwała Nr LXVI/374/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 • Uchwała nr LXVI/373/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006 r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bukowna na lata 2007 - 2011

 • Uchwała nr LXVI/372/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie przeniesienia na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie Górniczej własności nieruchomości zabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Niepodległości

 • Uchwała Nr LXVI/371/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla obliczenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukownie

 • Uchwała Nr LXVI/370/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

 • Uchwała Nr LXVI/369/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2006 r.

 • Uchwała Nr LXVI/368/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2006 Nr LX/346/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 marca 2006 r. 

 • Uchwała Nr LXV/367/06 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 570.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa ul. Reymonta i remont ul. Nowej w Bukownie

 • Uchwała Nr LXV/366/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w  Bukownie

 • Uchwała Nr LXV/365/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/340/2002 z dnia 17 lipca 2002r w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • Uchwała Nr LXV/364/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia  28 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2006r.

 • Uchwała nr LXV 363/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Sławkowskiej

 • Uchwała Nr LXV/362/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2006 Nr LX/346/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 marca 2006r. 

 • Uchwała Nr LXV/361/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2006 Nr LX/346/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 marca 2006 r .

 • Uchwała Nr LXV/360/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

 • Uchwała Nr LXIV/359/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 02.04.2004r w sprawie poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz inkasenta.

 • Uchwała Nr LXIV/358/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej część działki nr 160/23 położonej w Bukownie przy ul. Spacerowej.

 • Uchwała Nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania w mieście Bukowno oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

 • Uchwała Nr LXIV/356/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Miasta Bukowno.

 • Uchwała Nr LXIV/355/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla obliczenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w Mieście Bukowno.

 • Uchwała Nr LXIV/354/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w Mieście Bukowno.

 • Uchwała Nr LXIV/353/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2006 Nr LX/346/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 marca 2006r.

 • Uchwała Nr LXIII/352/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bukowno.

 • Uchwała Nr LXII/351/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami dla Miasta Bukowno".

 • Uchwała Nr LXII/350/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 • Uchwała Nr LXII/349/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2006 Nr LX/346/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 marca 2006 r.

 • Uchwała Nr LXI/348/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu

 • Uchwała Nr LXI/347/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

 • UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA ROK 2006 Nr LX/346/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 marca 2006 roku

 • Uchwała Nr LIX/345/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie reprezentowania Miasta Bukowno w Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu

 • Uchwała Nr LIX/344/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Konsultacyjnej d/s Organizacji Pozarządowych

 • Uchwała Nr LIX/343/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2006r

 • Uchwała Nr LIX/342/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zamiany gruntów ze Spółką dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo-Leśnej w Podlipiu, Wodącej, Starym Bukownie

 • Uchwała Nr LIX/341/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie niewykonania przez miasto Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości

 • Uchwała Nr LVIII/340/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 • Uchwała Nr LVIII/339/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej

 • Uchwała Nr LVIII/338/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno

 • Uchwała Nr LVIII/337/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Niepodległości

 • Uchwała Nr LVIII/336/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bukowno

 • Uchwała Nr LVIII/335/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Nowej i odbudowa ul. Krasickiego i ul. Buczka w Bukownie"


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607915


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube