strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2005

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

 

znajdują się

 

w Biuletynie Informacji PublicznejBIP 

 


 

2005:

 • Uchwała Nr LVII/334/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bukownie
 • Uchwała Nr LVII/333/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2006 rok
 • Uchwała Nr LVII/332/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 • Uchwała Nr LVII/331/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • Uchwała Nr LVII/330/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Uchwała Nr LVII/329/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bukownie
 • Uchwała Nr LVII/328/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bukownie
 • Uchwała Nr LVII/327/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005r.
 • Uchwała Nr LVI/326/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Bukownie przy ul. Kolejowej nr 30
 • Uchwała Nr LVI/325/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie sfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą zakładów opieki zdrowotnej w Bukownie przy ul. Zwycięstwa
 • Uchwała Nr LVI/324/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zaopiniowania porozumienia z Powiatem Olkuskim w sprawie realizacji obwodnicy zachodniej
 • Uchwała Nr LVI/323/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bukownie przy ul. Reymonta
 • Uchwała Nr LVI/322/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/257/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.03.05r w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych – Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie i Urzędzie Miejskim w Bukownie
 • Uchwała Nr LVI/321/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr LVI/320/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr LVI/319/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zboża będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
 • Uchwała Nr LVI/318/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr LVI/317/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów
 • Uchwała Nr LVI/316/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Miasta Bukowno"
 • Uchwała Nr LVI/315/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/254/05 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 09 marca 2005 r. na 2005 rok
 • Uchwała Nr LVI/314/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005 rok
 • Uchwała Nr LVI/313/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/254/05 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 09 marca 2005 r. na 2005 rok
 • Uchwała Nr LVI/312/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LIV/305/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11.10.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
 • Uchwała Nr LVI/311/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • Uchwała Nr LVI/310/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w bukownie dokonującego czynności w sprawach podróży służbowej wobec Przewodniczącego Radu Miejskiej w Bukownie oraz w w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu dla zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr LV/309/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/254/05 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 09 marca 2005 r. na 2005 rok
 • Uchwała Nr LV/308/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/254/05 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 09 marca 2005 r. na 2005 rok
 • Uchwała Nr LV/307/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005 r.
 • Uchwała Nr LV/306/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
 • Uchwała Nr LIV/305/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
 • Uchwała Nr LIV/304/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/254/05 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 marca 2005r na 2005 rok
 • Uchwała Nr LIII/303/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr L/289/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Zelka do skrzyżowania z ul. Słowackiego w Bukownie
 • Uchwała Nr LIII/302/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/256/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005r w sprawie ustalenia kolejności realizacji wydatków majątkowych w 2005 roku oraz zasad ich uruchamiania
 • Uchwała Nr LIII/301/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/254/05 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 marca 2005r na 2005 rok
 • Uchwała Nr LIII/300/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr LIII/299/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr LIII/298/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wyboru banku na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr LIII/297/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005r.
 • Uchwała Nr LIII/296/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005r.
 • Uchwała Nr LIII/295/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
 • Uchwała Nr LII/294/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2005 roku w sprawie sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa ul. Reymonta i remont ul. Nowej w Bukownie"
 • Uchwała Nr L/293/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie uruchomienia punktu wydawania bezpłatnych posiłków dla osób najbardziej potrzebujących
 • Uchwała Nr L/292/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005 r.
 • Uchwała Nr L/291/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno”
 • Uchwała Nr L/290/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005 r.
 • Uchwała Nr L/289/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Zelka do skrzyżowania z ul. Słowackiego w Bukownie
 • Uchwała Nr L/288/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położnych w Bukownie przy ul. Granicznej
 • Uchwała Nr L/287/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/256/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.03.05r w sprawie ustalenia kolejności realizacji wydatków majątkowych w 2005 roku oraz zasad ich uruchamiania
 • Uchwała Nr L/286/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wydzierżawieniu na okres 10-ciu lat nieruchomości stanowiącej część działki nr 160/23 położonej w Bukownie
 • Uchwała Nr L/285/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bukownie przy ul. 1 Maja
 • Uchwała Nr L/284/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XLIX/283/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż stacji transformatorowej 20/0,4 kV i kabla energetycznego 20 kV
 • Uchwała Nr XLVIII/282/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia założeń inwestycyjnych Gminy Bukowno na lata 2005-2006
 • Uchwała Nr XLVIII/281/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XLVIII/280/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005 r
 • Uchwała Nr XLVIII/279/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005 r
 • Uchwała Nr XLVIII/278/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie opinii projektu rozporządzenia Wojewody Małopolskiego dot. wyznaczenia aglomeracji Bukowno
 • Uchwała Nr XLVIII/277/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zakazu składowania na terenie Miasta Bukowno odpadów niebezpiecznych
 • Oświadczenie Nr XLVII/276/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację zadania budowy obwodnicy miasta
 • Uchwała Nr XLVII/275/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na niezgodne z prawem użytkowanie przez pojazdy mechaniczne wewnątrzosiedlowych ciącgów komunikacyjnych na osiedlu przy ul. 1 Maja w Bukownie
 • Uchwała Nr XLVII/274/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na dopłaty do usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Bukowno, świadczonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • Uchwała Nr XLVII/273/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w "Programie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mieście Bukowno II Etap - na lata 2005/2008
 • Uchwała Nr XLVII/272/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zasad stosowania obniżki czynszu naliczonego w lokalach mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowno
 • Uchwała Nr XLVII/271/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie nadania siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie nazwy "Centrum Kultury im. Jana Pawła II"
 • Uchwała Nr XLVII/270/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie
 • Uchwała Nr XLVII/269/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Uchwała Nr XLVII/268/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/249/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005r w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XLVII/267/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata
 • Oświadczenie Nr XLVII/266/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa Marii i Izydora Cebo, Wiesławy i Tadeusza Barwaczów oraz Pani Genowefy Piela o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności bez ponoszenia opłat
 • Uchwała Nr XLVII/265/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długotermionwego kredytu inwestycyjnego w wysokości 650.000zł z przeznaczeniem na budowę i odbudowę dróg gminnych, dokończenie budowy i remonty obiektów gminnych oraz komputeryzację Urzędu Miejskiego w Bukownie
 • Uchwała Nr XLVI/264/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zagospodarowania zbiornika „Karier” w Bukownie
 • Uchwała Nr XLVI/263/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2005 r
 • Uchwała Nr XLVI/262/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Bukownie prowadzonej przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu
 • Uchwała Nr XLVI/261/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XLV/260/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XLV/259/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/152/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo– rekreacyjnych na terenie miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XLV/258/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna
 • Uchwała Nr XLV/257/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych - Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie i Urzędzie Miejskim w Bukownie
 • Uchwała Nr XLV/256/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia kolejności realizacji wydatków majątkowych w 2005 roku oraz zasad ich uruchamiania
 • Oświadczenie Nr XLIV/255/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie finansowania zadań inwestycyjnych w latach 2005 – 2006.
 • Uchwała BUDŻETOWA Nr XLIV/254/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 marca 2005 roku na 2005 rok
 • Uchwała Nr XLIII/253/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Olkuszu
 • Uchwała Nr XLIII/252/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowna
 • Uchwała Nr XLIII/251/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2005r
 • Uchwała Nr XLIII/250/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie
 • Uchwała Nr XLIII/249/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XLIII/248/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Grzegorza Szot
 • Uchwała Nr XLIII/247/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
 • Uchwała Nr XLII/246/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XLI/245/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr XLI/244/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
 • Uchwała Nr XLI/243/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie określania zasad pokrywania i zwrotu kosztów sprawienia pogrzebu z pomocy społecznej
 • Uchwała Nr XLI/242/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjum
 • Uchwała Nr XLI/241/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
 • Uchwała Nr XLI/240/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • Uchwała Nr XLI/239/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607912


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube