strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2004

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

 

znajdują się

 

w Biuletynie Informacji PublicznejBIP 

 


 

2004:

 • Uchwała Nr XL/238/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na rok 2005
 • Uchwała Nr XL/237/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie Powołania Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych
 • Uchwała Nr XL/236/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia dzieci i młodzieży z opłat za korzystanie z basenu krytego przy Zespole Szkół Nr 1 w Bukownie
 • Uchwała Nr XL/235/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
 • Uchwała Nr XL/234/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004r.
 • Uchwała Nr XL/233/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Uchwała Nr XL/232/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
 • Uchwała Nr XXXIX/231/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2004r
 • Uchwała Nr XXXIX/230/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mieście Bukownie II Etap – na lata 2005/2008”
 • Uchwała Nr XXXIX/229/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na dopłaty do usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Bukownie, świadczonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • Uchwała Nr XXXIX/228/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały z dnia 28.04.2003 r. nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Bukowno.
 • Uchwała Nr XXXIX/227/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowna" przyjętym Uchwałą z dnia 29 grudnia 2003r. nr XXIV/145/2003 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowna
 • Uchwała Nr XXXVIII/226/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bukowno do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 350.000 zł
 • Uchwała Nr XXXVIII/225/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
 • Uchwała Nr XXXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • Uchwała Nr XXXVIII/223/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XXXVIII/222/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów
 • Uchwała Nr XXXVIII/221/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr XXXVIII/220/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2004r
 • Uchwała Nr XXXVIII/219/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004r
 • Uchwała Nr XXXVIII/218/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Uchwała Nr XXXVIII/217/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/164/2004 z dnia 02.04.2004r w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i Przeciwdziałania Bezrobociu w Mieście Bukowno".
 • Uchwała Nr XXXVIII/216/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bukowno
 • Uchwała Nr XXXVII/215/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”
 • Uchwała Nr XXXVII/214/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/152/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XXXVII/213/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wniesienia wpłaty na poczet kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
 • Uchwała Nr XXXVII/212/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na sporządzenie I Etapu projektu “Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych – budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – zbiornik Bór w Bukownie”
 • Uchwała Nr XXXVII/211/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004 rok
 • Uchwała Nr XXXVII/210/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2004r.
 • Uchwała Nr XXXVII/209/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004 rok
 • Uchwała Nr XXXVII/208/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004r.
 • Uchwała Nr XXXVII/207/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004 rok
 • Uchwała Nr XXXVII/206/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie nadania Centrum Kultury w Bukownie imienia "Jana Pawła II".
 • Uchwała Nr XXXVI/205/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na rok 2004
 • Uchwała Nr XXXVI/204/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie finansowania "Programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mieście Bukowno" w II połowie 2004r
 • Uchwała Nr XXXVI/203/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody drzewa - gatunek buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) - rosnącego w Bukownie-Podlesiu
 • Uchwała Nr XXXVI/202/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
 • Uchwała Nr XXXVI/201/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
 • Uchwała Nr XXXVI/200/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie w zakresie opłat cmentarnych
 • Uchwała Nr XXXVI/199/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bukowno
 • Uchwała Nr XXXVI/198/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu
 • Uchwała Nr XXXVI/197/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Olkuszu
 • Uchwała Nr XXXVI/196/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na rok 2004
 • Uchwała Nr XXXVI/195/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na rok 2004
 • Uchwała Nr XXXVI/194/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na rok 2004
 • Oświadczenie Nr XXXVI/193/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Olkuskiego nakładów poniesionych na budowę drogi łączącej ul. Borowską z Mostową oraz odcinka ul. Puza - od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. 1 Maja
 • Uchwała Nr XXXV/192/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Witolda Stopa
 • Uchwała Nr XXXV/191/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004 r.
 • Uchwała Nr XXXV/190/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004 r.
 • Uchwała Nr XXXV/189/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004 r.
 • Uchwała Nr XXXV/188/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004 r.
 • Uchwała Nr XXXV/187/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie finansowania w 2005 r. kosztów I Etap projektu “Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych – budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – zbiornik Bór w Bukownie”
 • Uchwała Nr XXXIV/186/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 lipca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta
 • Uchwała Nr XXXIV/185/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/152/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XXXIV/184/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 lipca 2004 roku w sprawie wniesienia wpłaty na poczet kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu
 • Uchwała Nr XXXIII/183/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie rozwiązania Olkuskiej Agencji Rozwoju S.A. w Olkuszu
 • Uchwała Nr XXXIII/182/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na rok 2004
 • Uchwała Nr XXXIII/181/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na rok 2004
 • Uchwała Nr XXXIII/180/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na rok 2004
 • Uchwała Nr XXXII/179/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Bukowno na lata 2004-2013
 • Uchwała Nr XXXI/178/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2004 r.
 • Uchwała Nr XXXI/177/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004 r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2004 r.
 • Uchwała Nr XXXI/176/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004 r.
 • Uchwała Nr XXXI/175/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2004 r.
 • Uchwała Nr XXX/174/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 • Uchwała Nr XXX/173/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji d.s. Referendum Gminnego w Bukownie i przyjęcia regulaminu jej działania.
 • Uchwała Nr XXIX/172/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr XXIX/171/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w Urzędzie Miejskim w Bukownie.
 • Uchwała Nr XXVIII/170/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie nabycia przez Gminę Bukowno od Komunalnego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych w likwidacji z siedzibą w Krakowie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Bukownie przy ul. Puza.
 • Uchwała Nr XXVII/169/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie przejęcia Gminę Bukowno od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie usuwania odpadów komunalnych.
 • Uchwała Nr XXVII/168/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia założeń inwestycyjnych Gminy Bukowno na lata 2004-2006.
 • Uchwała Nr XXVII/167/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz inkasenta.
 • Uchwała Nr XXVII/166/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/61/2003 Rady Miejskie w Bukownie z dnia 16.04.2003r w sprawie zasad udzielania z budżetu Miasta dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
 • Uchwała Nr XXVII/165/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2004r.
 • Uchwała Nr XXVII/164/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu w Mieście Bukowno" .
 • Uchwała Nr XXVII/163/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebani zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 • Uchwała Nr XXVII/162/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Bukownie prowadzonej przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XXVII/161/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego Zespołu Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bukownie.
 • Uchwała Nr XXVII/160/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego Zespołu Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie.
 • Uchwała Nr XXVII/159/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany opłaty za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie.
 • Uchwała Nr XXVII/158/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/152/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.02.2004r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr XXVII/157/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2004r.
 • Uchwała Nr XXVII/156/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2004r.
 • Uchwała Nr XXVI/155/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie przystapienia Miasta Bukowno do Zwiazku Gmin Jurajskich.
 • Oświadczenie Nr XXVI/154/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie finansowania zadań inwestycyjnych w latach 2004-2006.
 • Uchwała Nr XXVI/153/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie Programu Promocji Zdrowia Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr XXVI/152/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2004r.
 • Uchwała Nr XXV/150/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała Nr XXV/149/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr XXV/148/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607915


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube