strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2002

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

 

znajdują się

 

w Biuletynie Informacji PublicznejBIP 

 


 

2002:

 • Uchwała Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 września 2002r, Nr LV/349/2002.
 • Uchwała Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwał rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 nr II/8/2002 oraz II/9/2002.
 • Uchwała Nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna - obszar nr 5.
 • Uchwała Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna - obszar nr 4.
 • Uchwała Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna - obszar nr 3.
 • Uchwała Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna - obszar nr 2.
 • Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna - obszar nr 1.
 • Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002 r.
 • Uchwała Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu na 2002 r.
 • Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie podatku rolnego.
 • Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 • Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.
 • Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.
 • Uchwała Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej.
 • Uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady.
 • Uchwała Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 • Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała Nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
 • Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.


 • Uchwała Nr LVI/358/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/301/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.01.2002r w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2002r.
 • Uchwała Nr LVI/357/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie określenia limitu nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2003 r. na wykonywanie transportu drogowego taksówką, na terenie Gminy Bukowno.
 • Uchwała Nr LVI/356/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002 r.
 • Uchwała Nr LVI/355/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002 r.
 • Uchwała Nr LVI/354/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie wyboru banku na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr LVI/353/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna, w części obejmującej tereny o powierzchni ok. 6,5 ha, przy ulicy Eugeniusza Puza.
 • Uchwała Nr LVI/352/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla obliczenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 • Uchwała Nr LVI/351/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzena zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 • Uchwała Nr LVI/350/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony parku krajobrazowego "Dolinki Krakowskie".
 • Uchwała Nr LV/349/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 września 2002 roku w sprawie Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 • Uchwała Nr LIII/348/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 września 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowno.
 • Uchwała Nr LIII/347/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 września 2002 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bukowna.
 • Uchwała Nr LIII/346/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 września 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r.
 • Uchwała Nr LIII/345/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 września 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r.
 • Uchwała Nr LIII/344/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 września 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r.
 • Uchwała Nr LIII/343/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 września 2002 roku w sprawie wniesienia wpłaty na poczet kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Olkuszu.
 • Uchwała Nr LIII/342/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 września 2002 roku w sprawie wniesienia wpłaty na poczet kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.
 • Uchwała Nr LII/341/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lipca 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.
 • Uchwała Nr LII/340/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lipca 2002 roku w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr LII/339/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lipca 2002 roku w sprawie Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej .
 • Uchwała Nr LII/338/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lipca 2002 roku w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bukownie i utworzenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 • Uchwała Nr LI/337/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bukowna".
 • Uchwała Nr LI/336/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie przyjęcia “Programu przeciwdziałania bezrobociu w Mieście Bukowno”.
 • Uchwała Nr LI/335/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/294/2001 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2001r. w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Uchwała Nr LI/334/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
 • Uchwała Nr LI/333/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportu.
 • Uchwała Nr LI/332/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Bukownie, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
 • Uchwała Nr LI/331/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Uchwała Nr L/330/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie zastosowania ulgi w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XLIX/329/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Olkuskiego w sprawie podziału Powiatu Olkuskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • Uchwała Nr XLIX/328/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XLIX/327/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r.
 • Uchwała Nr XLIX/326/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r.
 • Uchwała Nr XLIX/325/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r.
 • Deklaracja Nr XLIX/324/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na podniesienie nośności mostu na ul. Mostowej lub wykonanie obwodnicy umożliwiającej dojazd samochodów ciężarowych na ul. Mostową.
 • Uchwała Nr XLIX/323/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 • Uchwała Nr XLIX/322/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Uchwała Nr XLIX/321/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie.
 • Uchwała Nr XLIX/320/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XLIX/319/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony parku krajobrazowego "Dolinki Krakowskie".
 • Uchwała Nr XLVIII/318/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
 • Uchwała Nr XLVIII/317/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta.
 • Uchwała Nr XLVIII/316/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr XLVIII/315/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika wraz z zatoką autobusową w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Sławkowskiej, Wodącej i Puza w Bukownie.
 • Uchwała Nr XLVIII/314/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta na 2002r.
 • Uchwała Nr XLVIII/313/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie herbu i flagi Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr XLVII/312/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/249/2001 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27.04.2001r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia Konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bukowno.
 • Uchwała Nr XLVII/311/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasenta.
 • Uchwała Nr XLVII/310/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Bukowno na 2002r.
 • Uchwała Nr XLVII/309/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r.
 • Uchwała Nr XLVI/308/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 • Oświadczenie Nr XLVI/307/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie podwyżki cen za dostawę wody i odbiór ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
 • Uchwała Nr XLVI/306/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna.
 • Uchwała Nr XLVI/305/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XLVI/304/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy rzeczowej w formie zakupów do Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Bukownie prowadzonej przez Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XLVI/303/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu.
 • Uchwała Nr XLV/302/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 8 lutego 2002 roku w sprawie MZGKiM w Bukownie.
 • Uchwała Nr XLIV/301/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie budżetu Miasta Bukowno na 2002r.
 • Uchwała Nr XLIV/300/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XLI/291/2001 z 6.12.2001 w/s ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XLIII/299/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 stycznia 2002 roku w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bukownie.

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607915


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube