strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  MAPA AKTYWNOŚCI Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta Bukowno

/stan na dzień 24.01.2018/

 

"MAPA AKTYWNOŚCI"
Organizacji Pozarządowych
działających na terenie miasta Bukowno


Nazwa organizacji: Miejski Górniczo-Hutniczy Klub Sportowy "BOLESŁAW"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Rafał Porębski

Telefon: 642-11-04

 

Nazwa organizacji: Klub Kyokushin Karate
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Sławomir Rudawski
Telefon: 642-11-04, 608-318-265

 

Nazwa organizacji: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Gwarek"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Sławomir Rudawski
Telefon: 642-11-04, 608-318-265

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "BUKOWIANKA"
Adres organizacji: ul. E.Puza 10
Osoba kierująca organizacją: Stanisław Krzywdziński
Telefon: 642-49-53

 

Nazwa organizacji: Tenisowe Towarzystwo Sympatyków "Prince'a"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Zdzisław Lekston
Telefon: 606-360-438

 

Nazwa organizacji: Liga Obrony Kraju
Adres organizacji: ul. Nowa 4a
Osoba kierująca organizacją: Bernard Kalau
Telefon: 642-11-17
 

Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło Terenowe w Bukownie
Adres organizacji: ul. Kolejowa 3
Osoba kierująca organizacją: Aleksandra Łepko
Telefon: 646-07-49

 

Nazwa organizacji: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Związku w Bukownie
Adres organizacji: ul. Wodąca 1
Osoba kierująca organizacją: Zbigniew Maj

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno-Bór
Adres organizacji: ul. Wiejska 19
Osoba kierująca organizacją: Waldemar Śledziński
Telefon: 646-00-35

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bukowno
Adres organizacji: ul. Wodąca 2
Osoba kierująca organizacją: Maciej Skupień
Telefon: 646-09-70

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno Miasto
Adres organizacji: ul. Górnicza 1
Osoba kierująca organizacją: Krzysztof Zając 
Telefon: 642-15-09  

 

Nazwa organizacji: Polski Związek Wędkarski O/Katowice Koło PZW nr 107 Bukowno

Adres organizacji: ul. Niepodległości 1A
Osoba kierująca organizacją: Robert Sito 
Telefon: 691-050-933

 

Nazwa organizacji: Pracownia Inicjatyw Lokalnych

Adres organizacji: ul. Mickiewicza 3
Osoba kierująca organizacją: Joanna Lato
Telefon: +48 600 583 948

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie ORBITA 
Adres organizacji: ul. Wiśniowa 14
Osoba kierująca organizacją: Jarosław Tomczyk 
Telefon: 665 050 267

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj Bukowno" 
Adres organizacji: ul. Szkolna 8
Osoba kierująca organizacją: Zbigniew Biały

Telefon: 663 732 181 

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "ALFA Bukowno" 
Adres organizacji: ul. Szkolna 8
Osoba kierująca organizacją: Paweł Banaszkiewicz

Telefon: 606 718 377 

 

 

 

 Formularz Identyfikacyjny Organizacji Pozarządowej 

 

 

Do góry 

Nazwa organizacji:

MIEJSKI GÓRNICZO - HUTNICZY KLUB SPORTOWY
"BOLESŁAW"

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32- 6421-104

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zbigniew Mól – Prezes 
Tadeusz Krawiec – V-ce Prezes

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie kultury fizycznej

Data rejestracji i numer w rejestrze:

29.06.2004 KRS 0000211514

Cele, działania statutowe:

propagowanie wychowania fizycznego i sportu; stałe podnoszenie
jego poziomu oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich
warunków do uprawiania sportu

Forma działania:

– organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych
– planowanie działalności sportowej, propagandowej, szkoleniowej
– organizacja sekcji sportowych
– realizacja programów szkoleniowych
– czuwanie nad zachowaniem poziomu moralnego i wychowawczego
wśród zawodników

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

KLUB KYUKUSHIN KARATE

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32 - 6421-104

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Sławomir Rudawski – Prezes
Sławomir Kieres – V-ce Prezes
Agnieszka Karoń - Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

27.10.1994, KRS 0000046543

Cele, działania statutowe:

Rozwój karate oraz podnoszenie jego poziomu, współudział
w kształtowaniu moralnych postaw swych członków i uczestników
w kontakcie ze środowiskiem, czynny udział w życiu kulturalnym,
gospodarczym i społecznym środowiska, sportowa rywalizacja dzieci
i młodzieży oraz dorosłych

Forma działania:

–organizowanie obozów szkoleniowych w czasie ferii i wakacji
–organizacja wypoczynku czynnego, podnoszenie poziomu sportowego,
promocja miasta
–podnoszenie kwalifikacji oraz poziomu sportowego uczestników

Zasięg działania:

miasto Bukowno i teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

KLUB REKREACYJNO – SPORTOWY TKKF “GWAREK”

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32- 6421-104

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Sławomir Rudawski – Prezes
Agnieszka Karoń - Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

20.06.1964 – KRS 0000077998

Cele, działania statutowe:

krzewienie sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców,
rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia
sprawności fizycznej społeczeństwa

Forma działania:

–organizacja pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży
–organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych
m.in.”bieg po zdrowie”
–szkolenia sportowe uzdolnionych dzieci i młodzieży
w różnych dziedzinach sportu
–organizowanie obozów sportowych w czasie wakacji
–prowadzenie zajęć, ćwiczeń gimnastycznych, kulturystycznych,
aerobiku oraz fitness

Zasięg działania:

miasto Bukowno i teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY “BUKOWIANKA”

Adres:

32-332 Bukowno ul. Eugeniusza Puza 10 tel. 0-32 6424-953

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Stanisław Krzywdziński – Prezes
Adam Bąchór – V-ce Prezes
Tomasz Krzywdziński - Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie kultury fizycznej

Data rejestracji i numer w rejestrze:

18.05.2009r.

Cele, działania statutowe:

planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów, mieszkańców i sympatyków klubu

Forma działania:

- organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej
- organizacja imprez sportowych, szkolenie zawodników

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

TENISOWE TOWARZYSTWO SYMPATYKÓW “PRINCE 'A”

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32- 6421- 104, 606 360 438

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zdzisław Lekston – Szef Rady
Mariusz Łaskawiec – Z-ca Szefa Rady
Marek Starczewski – Sekretarz
Maria Sułkowska - Skarbnik

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

07.03.1991r. - KRS 0000007095

Cele, działania statutowe:

reaktywowanie i integrowanie środowiska tenisowego, wszechstronne
rozwijanie sportu, rekreacji ruchowej i turystyki oraz innych form
aktywnego wypoczynku wśród młodzieży, dzieci i dorosłych.
Kształtowanie patriotyzmu i walorów moralnych a także inicjowanie
ochrony przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska.

Forma działania:

–organizowanie i prowadzenie szkolenia tenisowego
dla dzieci i młodzieży
–organizowanie turniejów tenisowych
–organizowanie letniego i zimowego wypoczynku
na obozach i zgrupowaniach szkoleniowych

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

LIGA OBRONY KRAJU

Adres:

32-332 Bukowno ul. Nowa 4a

tel. 0-32 6421-117

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Bernard Kalau – Prezes Zarządu Miejskiego
Jerzy Rogulski – V-ce Prezes d/s statutowych
Tadeusz Żak – V-ce Prezes d/s organizacyjnych

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

1.10.1958 – Sygn.akt VII Ns Rej St 546/91

Cele, działania statutowe:

umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz
gotowość do jej obrony, patriotyczne wychowanie i obronne
przygotowanie społeczeństwa

Forma działania:

–organizowanie zawodów strzeleckich dla mieszkańców
–organizacja i uroczyste obchody świąt państwowych

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW
KOŁO TERENOWE W BUKOWNIE

Adres:

32-332 Bukowno ul. Kolejowa 3

tel.  32 646-07-49

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Aleksandra Łepko – Przewodnicząca Koła Bukowno
Marianna Szatan – Skarbnik Koła Bukowno

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

1975 – KRS 0000109984

Cele, działania statutowe:

zrzeszenie emerytów i rencistów i inwalidów dla poprawienia
ich warunków socjalno-bytowych, uczestniczenia w życiu społecznym
przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej,
samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami
społecznymi. Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów
i inwalidów.

Forma działania:

–organizowanie imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
Dnia Seniora, Inwalidy
–pomoc osobom samotnym, chorym
–organizowanie wczasów wypoczynkowych

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział Związku w Bukownie

Adres:

32-332 Bukowno
Remiza OSP Bukowno Stare
ul. Wodąca 1

http://www.golob.za.pl

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zbigniew Maj – Prezes
Zygmunt Kopa – V-ce Prezes d/s lotowych
Baran Wiesław – V-ce Prezes d/s finansowych
Kasprzyk Lesław – V-ce Prezes d/s gospodarczych
Lekston Robert – Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

06.02.2004r. - KRS – 0000087738

Cele, działania statutowe:

zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych,
racjonalny rozwój hodowli gołebia pocztowego
organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji

Forma działania:

- rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków
- racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego
- organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji
- prowadzenie działalności wychowawczej wśród
członków Związku i sympatyków

Zasięg działania:

gmina Bukowno oraz teren całego kraju

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna - Bukowno Bór

Adres:

32-332 Bukowno ul. Wiejska 19

tel. 32 646-00-35

Data rejestracji i numer w rejestrze:

KRS 0000007150

Rok założenia:

1945

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Waldemar Śledziński – Prezes
Ignac Ślusarczyk – Naczelnik
Bogdan Adamowicz - Skarbnik

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
pożarów, katastrof oraz prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z instytucjami i stowarzyszeniami. Udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Forma działania:

– profilaktyka i akcje ratownicze
– wykonywanie również innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zasięg działania:

miasto Bukowno oraz teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna - Stare Bukowno

Adres:

32-332 Bukowno ul. Wodąca 2

Data rejestracji i numer w rejestrze:

12.12.2001r. - KRS 0000069817

Rok założenia:

1925

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Maciej Skupień – Prezes
Jan Cieślik – Naczelnik
Jacek Saratowicz - Skarbnik

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
działalność ratowniczo- gaśnicza przy powodziach, pożarach,
udział także w akcjach ratowniczych związanych z ochroną środowiska,
niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
pożarów, katastrof

Forma działania:

– profilaktyka i akcje ratownicze
– wykonywanie również innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zasięg działania:

miasto Bukowno oraz teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna - Bukowno Miasto

Adres:

32-332 Bukowno ul. Górnicza 1,
telefon 0-32 6421-509 lub 6421-507 (prezes)

Data rejestracji i numer w rejestrze:

08.11.2001r. - KRS - 0000060491

Rok założenia:

1945

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Marian Gumółka – Prezes
Dariusz Imielski – Naczelnik
Włodzimierz Prusak – Sekretarz
Zdzisław Kajda – Skarbnik
Adam Gumółka – Gospodarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
działalność ratowniczo gaśnicza przy powodziach, pożarach
oraz lokalnych zagrożeniach, niesienie pomocy poszkodowanym
w wyniku klęsk żywiołowych, pożarów, katastrof

Forma działania:

–profilaktyka i akcje ratownicze
–wykonywanie również innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zasięg działania:

miasto Bukowno oraz teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Polski Związek Wędkarski, Okręg Katowice

Koło PZW nr 107 Bukowno

Adres:

32-332 Bukowno ul. Niepodległości 1A,
telefon 691-050-933 lub 691-050-969

Data rejestracji i numer w rejestrze:

29.10.2001 r. KRS - 0000057484

Rok założenia:

1982 

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Robert Sito – Prezes
Tomasz Stach – Viceprezes ds. sportu
Marek Kozioł – Viceprezes ds. gospodar.
Marcin Lekston – Skarbnik
Dariusz Kowalski – Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

- organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użtkowania wód,

- działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej

Forma działania:

–PZW jest dobrowolnym, samorządnym, z tradycjami stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa. Związek opiera działalność na pracy społecznej członków. 

Zasięg działania:

obszar miasta i gminy Bukowno

 

Do góry 

Nazwa organizacji:

Pracownia Inicjatyw Lokalnych

Adres:

32-332 Bukowno ul. Mickiewicza 3,
telefon +48600583948
adres strony internetowej
www.pil.org.pl
adres poczty e-mail office@pil.org.pl,  pil_bukowno@o2.pl 

Data rejestracji i numer w rejestrze:

05.03.2007 r., KRS:0000275715

Rok założenia:

2007 

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Joanna Lato – Prezes(ka) Zarządu

Forma prawna organizacji:

Fundacja

Cele, działania statutowe:

-Działania na rzecz społeczneg, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju regionu małopolskiego ze szczegolnym uwzglednieniem powiatu olkuskiego

Forma działania:

–debaty, konferencje, szkolenia, warsztaty, wystawy, wymiany młodzieży, wizyty studyjne, sieci współpracy, informatoria, itp.

Zasięg działania:

powiat olkuski

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Orbita

Adres:

32-332 Bukowno ul. Wiśniowa 14,
telefon +48665050267
adres poczty e-mail jtomczyk@gazeta.pl  

Data rejestracji i numer w rejestrze:

24.11.2010 r., KRS:0000371218

Rok założenia:

2010

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Jarosław Tomczyk – Prezes

Jacek Ślęzak - v-ce Prezes

Marcin Wójcik - Członek

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

-oświata i wychowanie

-promowanie zdrowego trybu życia

-działalność charytatywna

-promocja i organizacja wolontariatu

Forma działania:

–Prowadzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci

-organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych

-tworzenie i realizacja projektów społecznych

Zasięg działania:

powiat olkuski, gmina Bukowno, gminy okoliczne

 

Do góry  

 

Nazwa organizacji:

Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj Bukowno" 

Adres:

32-332 Bukowno ul. Szkolna 8,
telefon +48663732181
adres poczty e-mail zibibialy@op.pl

Data rejestracji i numer w rejestrze:

Ewidencja klubów sportowych Starosty Olkuskiego Nr 80

Rok założenia:

2010

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zbigniew Biały – Prezes

Karol Badeński - Sekretarz

Robert Piasny - Członek zarzadu

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz członków klubu

-organizowanie zajęć sportowych z ju jitsu i samoobrony

Forma działania:

–klub opiera swa działalność przedewszytkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy i trenerów

Zasięg działania:

gmina Bukowno, powiat olkuski

 

 

Do góry 

 

Nazwa organizacji:

Uczniowski Klub Sportowy "ALFA Bukowno" 

Adres:

32-332 Bukowno ul. Szkolna 8,
telefon +48606718377
adres poczty e-mail 
alfabukowno@gmail.com

Data rejestracji i numer w rejestrze:

Ewidencja klubów sportowych Starosty Olkuskiego Nr 93

Rok założenia:

2017

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Paweł Banaszkiewicz – Prezes Zarządu

Jerzy Borzęcki - Wiceprezes ds. sportowych

Urszula Banaszkiewicz  - Wceprezes ds. organizacyjnych

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc org. i mat. rodziców, uczniów,zawodników

Forma działania:

Stowarzyszenie

Zasięg działania:

krajowy i międzynarodowy

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2578825


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube