strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  2004 Wybory do Parlamentu Europejskiego

 • Wyniki uzyskane przez poszczególne komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Bukownie

 •   
 • Wyniki poszczególnych kandydatów uzyskane we wszystkich obwodach głosowania w Bukownie

 •   
 • Wyniki wyborów w poszczególnych obwodach głosowania w Bukownie:
   

 • Obwód nr 1, Obwód nr 2, Obwód nr 3,

       
 • Kandydaci, którzy uzyskali największe poparcie w Bukownie

 •     
 • Oficjalne wyniki przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą :

 •     

  PDF Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.

       
       

  Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręguPDF wyborczym nr 10 

    
 • WIZUALIZACJA WYNIKÓW Państwowej Komisji Wyborczej

 •   
 • Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 

 • PDF 14-06-2004 godz. 18.30,

  14-06-2004 godz. 10.30,

  14-06-2004 godz. 07.00,

  14-06-2004 godz. 04.00,

  14-06-2004 godz. 01.50.

     
 • Komunikaty z konferencji prasowych Państwowej Komisji Wyborczej

   
 • PDF 14-06-2004 godz. 04.25,
  14-06-2004 godz. 02.16,
  13-06-2004 godz. 22.00,
  13-06-2004 godz. 19.30,
  13-06-2004 godz. 13.35,
  13-06-2004 godz. 10.00,
  11-06-2004 godz. 12.00.

      
 • Komunikaty o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego wydano karty do głosowania
 • PDF 13-06-2004 godz. 18.00,
  13-06-2004 godz. 12.00,
  Dane statystyczne.

     
 •  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania

 •    
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie określenia godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 •     
 • Odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2004 r. na pismo Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie prowadzenia agitacji we wszystkich formach w lokalu wyborczym w dniu głosowania

  PDFKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie oświadczenia Przewodniczącego Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Leppera
     
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie noszenia przez członków komisji wyborczych w czasie wykonywania czynności w dniu głosowania elementów ubioru nawiązujących do symboli organizacyjnych reprezentowanej przez partii politycznej 

 •    
 •  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2004 r. o okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 10
 •     
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ważności głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 •    
 • Informacja o sposobie głosowania 
  Plakaty informacji o sposobie głosowania będą umieszczone w każdym lokalu obwodowej komisji wyborczej 

 •   
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 
 •    
 • Zarządzenie Nr 63/04 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 19.05.2004r w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Miasta Bukowno dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.   
 • PDFSkłady obwodowych komisji wyborczych na obszarze Miasta Bukowno

     
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2004 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. 
 •     
 • Informacja o komitetach wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe na posłów do Parlamentu Europejskiego 
 •     
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 •     
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 
 •     
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. o terminie losowania jednolitego numeru dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego 
 •      
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców. 
 •    
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi i dopisywania obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi do spisów wyborców na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania
 •    
 • Komitety, które złożyły zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatów oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
 •    
 • PDFWYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE ZADAŃ I TRYBU PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW W WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

      
 •      
 • Zarządzenie Nr 56/04 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 04.05.2004r. w sprawie: zmian w nazewnictwie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Bukowno.  
 •      
 •    
 •     
 •    
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 •    
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie należnośći pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy 

 •    
 •    
 •    
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zbierania podpisów popierających listy okręgowe 
 •    
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą

   

 • PDFWykaz obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą

      
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców sporządzonego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 •     
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 •    
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 •     
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 kwietnia 2004r w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 •        
 • Uchwala Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i zasad przekazywania Panstwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do glosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do glosowania, w trakcie glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 13 czerwca 2004 r   
 • PDFTryb i zasady przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r

       
 •      
 • Uchwała Panstwowej Komsisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty do glosowania w obwodach utworzonych za granica i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

 • PDF

  Wzór karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

      
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu poparcia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego  
 •      
 • PDFWzór protokołu głosowania w obwodzie

  PDFWzór protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym

       
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 
 • PDFWzór zaswiadczenia dla mezów zaufania w wyborach poslów do Parlamentu Europejskiego

       
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r  
 •    
 • Uchwała Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie okreslenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach poslów do Parlamentu Europejskiego, zarzadzonych na dzien 13 czerwca 2004r. 
 •    
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. na temat udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

   

 • English version

  Wzór wniosku i deklaracji obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim

     
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego 
 •     
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. na temat czynnego prawa wyborczego obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 • English version

  English Version

       
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 
 • REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCHREGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  REGULAMIN REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
REGULAMIN REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

      
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 
 •    
 • Zarządzenie Nr 18/04 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 •      
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. 
 •      
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych w tych wyborach 
 •      
 • Komunikat Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o liczbie wyborców ujetych w rejestrach wyborców 
 •      
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze 

 •      
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 
 • Kalendarz wyborczy

  Kalendarz wyborczy

       
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
 • Wzór karty do głosowania

       
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 1 marca 2004r o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach do parlamentu Europejskiego przeprowadzananych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o warunkach udziału w głosowaniu w tych wyborach
 • English version

  English Version

        
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
 • English version

  English Version

      
      
  Informacje Państwowowej Komisji Wyborczej
         

  Aby móc przeglądać dokumenty w formacie PDF PDF konieczne jest, aby na komputerze było zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader.
  Program ten można pobrać tutaj .


  Drukuj


  Biuletyn Informacji Publicznej

  Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

  Wybory Samorzadowe 2018
   
  NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
   
  Podatki Lokalne 2018

  Rewolucja Smieciowa w Bukownie
  Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

  NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
   
  Jak palić czysto węglem i drewnem?
   
  Kryta plywalnia zaprasza...

  PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
  ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
  DNI BUKOWNA 2017

  Zapraszamy na KORTY TENISOWE

  Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
   
  1 procent Twojego podatku

  JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
  Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
  Zmiana nazw ulic w Bukownie
   
  Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

  Malopolskie.PL
   
  Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
  Basen MOSiR zaprasza...

  Wymiana zrodła c.o.
   
  Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
  Nad Biala Przemsza
  WOSP - XXIII FINAŁ
  HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
  Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


  Odwiedzin: 2608005


  CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
  1 procent Twojego podatku

  WOSP - XXIII FINAŁ
  Hotspot Bukowno
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Z Burmistrzem przez Skype
  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
  System Informacji o Srodowisku
  Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
  Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

  Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
  Serwis Samorządowy PAP
  Portal Samorządowy
  Internetowy Dziennik Ustaw
  Internetowy Monitor Polski
  Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

  Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
  Aktualnoœci MBP

  Aktualnoœci MOK
  MOSiR BUKOWNO

  Bukowno on Twitter
  Bukowno on Google+
  Bukowno on Facebook
  Bukowno on YouTube