strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2007

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

 

znajdują się

 

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP 

 


 

2007:

 • Uchwała Nr XVII/107/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany w "Programie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mieście Bukownie II Etap – na lata 2005/2008"
 • Uchwała nr XVII/106/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na dopłaty do usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mieście Bukownie, świadczonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 • Uchwała Nr XVII /105/ 2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bukownie przy ul. Leśnej
 • Uchwała nr XVII/104/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę gminną – ulicę Sosnową.
 • Uchwała nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę gminną – ulicę Sosnową.
 • UCHWAŁA Nr XVII/102/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bukowno przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
 • Uchwała Nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda w sprawie likwidacji poradni otolaryngologicznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 
 • Uchwała Nr XVII/100/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2007 Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 02.2007 roku
 • Uchwała Nr XVII/99/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Uchwała Nr XVII/98/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 • Uchwała nr XVII/97/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2008 rok.
 • Uchwała Nr XVI/96/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia
 • Uchwała Nr XVI/95/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego 
 • Uchwała nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli Centrum Południe, Bór z Przeniem i Stare Bukowno
 • Uchwała Nr XVI/93/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych
 • UCHWAŁA Nr XVI/92/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007r w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna
 • Uchwała Nr XVI/91/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2007 Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22.02.2007 roku
 • Uchwała Nr XVI/90/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego
 • UCHWAŁA Nr XVI/89/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007r w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 • UCHWAŁA NR XVI/88/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007r w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów
 • UCHWAŁA Nr XVI/87/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów
 • Uchwała Nr XV/86/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie
 • Uchwała Nr XV/85/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie przystąpienia Miasta Bukowno do Stowarzyszenia "Szansa Białej Przemszy" w charakterze członka wspierającego
 • Uchwała Nr XV/84/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie rozwiązania Związku Gmin "Szansa Białej Przemszy" z siedzibą w Sławkowie
 • Uchwała Nr XV/83/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/257/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych - Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie i Urzędzie Miejskim w Bukownie
 • Uchwała Nr XV/82/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bukowno przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
 • Uchwała Nr XV/81/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr XV/80/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2007 Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22.02.2007 roku
 • Uchwała Nr XV/79/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2007r.
 • Uchwała Nr XV/78/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie wyboru ławników do sądu
 • Uchwała Nr XV/77/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007 roku  w sprawie regulaminu głosowania tajnego dla wyborów ławników
 • Uchwała Nr XIV/76/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 • Uchwała Nr XIV/75//2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 2007r.
 • Uchwała Nr XIV/74/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2007 Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22.02.2007 roku.
 • Uchwała Nr XIII/73/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopłaty do okreśonych rodzajów usług świaczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • Uchwała Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.
 • Uchwała Nr XIII/71/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w rocznym Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007r.
 • Uchwała Nr XIII/70/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli: Centrum Południe i Bór z Przeniem
 • Uchwała Nr XIII/69/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości zajętych pod drogą gminną - ulicę Sosnową
 • Uchwała Nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Bukownie przy ul. Zielonej
 • Uchwała Nr XIII/67/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Kolejowej
 • Uchwała Nr XIII/66/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2007 Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22.02.2007 roku
 • Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2011 w Mieście Bukowno
 • Uchwała Nr XII/64/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Bukowno na lata 2007-2011
 • Uchwała Nr XII/63/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 • Uchwała Nr XII/62/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
 • Uchwała Nr XI/61/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno"
 • Uchwała Nr X/60/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 maja 2007r w sprawie uchylenia uchwały LVII/334/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie określanania zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bukownie
 • Uchwała Nr X/59/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 maja 2007r w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja
 • Uchwała Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 maja 2007r w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Reymonta
 • Uchwała Nr X/57/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 maja 2007r w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja
 • Uchwała Nr X/56/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 maja 2007r w sprawie przeniesienia na rzecz Józefa Dąbrowskiego własności nieruchomości zabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Poprzecznej 59
 • Uchwała Nr X/55/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 maja 2007r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2007 Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22.02.2007 roku.
 • Uchwała nr  X/54/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli: Centrum Południe, Centrum Północ,  Bór z Przeniem, Wodąca i Podlesie
 • Uchwała Nr X/53/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 maja w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • Uchwała Nr X/52/07 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 maja w sprawie Regulaminu przyznawania środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
 • Uchwała nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie reprezentowania Gminy Bukowno w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu
 • Uchwała nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2007 Nr VI/32/2007 RadyMiejskiej w Bukownie z dnia 22.02.2007 roku oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Bukowno do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 35.000 zł
 • Uchwała nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych
 • Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/260/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno"
 • Uchwała Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie dokonania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27.02.2007r.
 • Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 775.300zł
 • Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2007 Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2007 roku
 • Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 stycznia 2007r.
 • Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych
 • Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
 • Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr VII/34/2007  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Bukownie
 • Uchwała nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/9/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej
 • Uchwała Budżetowa Miasta Bukowno na rok 2007 Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2007 roku
 • Uchwała Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 stycznia 2007r w sprawie: uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007r
 • Uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • Uchwała nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie dokonania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno
 • Uchwała nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2007 rok.
 • Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • Uchwała Nr V/26/20007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
     

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607912


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube