strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2008

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie
 

znajdują się
 

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP
 


2008:

 

 • Uchwała Nr XXXVI/213/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA ROK 2009 NR XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2008r.
 • Uchwała Nr XXXV/211/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2009 rok
 • Uchwała Nr XXXV/210/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1573/4 - obręb ewidencyjny Stare Bukowno
 • Uchwała Nr XXXV/209/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/43 i częśc działki nr 277/45 - obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała Nr XXXV/208/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
 • Uchwała Nr XXXV/207/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Uchwała Nr XXXV/206/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • Uchwała nr XXXV/205/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2008 Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Bukownie z 11.03.2008r.
 • Uchwała Nr XXXIV/204/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XXXIII/203/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania "Modernizacja - ulica Szkolna" w 2009r.
 • Uchwała nr XXXII/202/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr XXXII/201/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XXXII/200/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami pozarządowymi w 2009r.
 • Uchwała nr XXXII/199/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia "Programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bukowno na lata 2009/2011"
 • Uchwała nr XXXII/198/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XXXII/197/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/7 - obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/196/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/9 - obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/195/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/240 - obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/194/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 714/1 położoną w Bukownie, obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/193/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 717/1 położoną w Bukownie, obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/192/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 717/13 położoną w Bukownie, obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/191/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 717/15 położoną w Bukownie, obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/190/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 717/17 położoną w Bukownie, obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/189/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 717/19 położoną w Bukownie, obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/188/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości nr 684/7 i nr 684/9, położonych w Bukownie w obrębie ewidencyjnym Starczynów
 • Uchwała nr XXXII/187/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/216/04 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bukowno
 • Uchwała nr XXXII/186/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XXXII/185/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i nawiązanie współpracy pomiędzy Miastem Bukowno w Rzeczpospolitej Polskiej i Gminą Rudnany w Republice Słowacji
 • Uchwała Nr XXXII/184/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis.
 • Uchwała Nr XXXII/183/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego
 • Uchwała Nr XXXII/182/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr XXXII/181/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XXXII/180/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XXXII/179/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/329/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z 28 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół nr 2 w Bukownie
 • Uchwała nr XXXII/178/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2008 Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11.03.2008r.
 • Uchwała Nr XXXI/177/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie umorzenia wierzytelności Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XXXI/176/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej
 • Uchwała Nr XXXI/175/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i zespołach szkół
 • Uchwała Nr XXXI/174/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie
 • Uchwała Nr XXXI/173/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na boisko szkolne przy Zespole Szkół nr 2 w Bukownie
 • Uchwała Nr XXXI/172/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • Uchwała Nr XXXI/171/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego w zakresie wydatków bieżących
 • Uchwała Nr XXXI/170/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2008 r ok Nr XX/127/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11.03.2008r.
 • Uchwała Nr XXXI/169/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Bukownie przy ul. 1 Maja, stanowiącej dz. nr 199/2 - obręb ewidencyjny Bukowno Miasto oraz udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłat rocznych
 • Uchwała Nr XXXI/168/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2008r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Bukownie przy ul. Reymonta, stanowiącej dz. nr 95/2 - obręb ewidencyjny Bukowno Miasto oraz udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłat rocznych
 • Uchwała Nr XXX/167/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/162/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008 r, w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki w wysokości 145.300 zł.
 • Uchwała Nr XXX/166/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2008 Nr XX/127/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11.03.2008r.
 • Uchwała Nr XXIX/165/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008 roku w sprawie określenia kierunków działań zwiększających dostępność mieszkańców do specjalistycznych świadczeń medycznych oraz działań profilaktyki zdrowotnej
 • Uchwała Nr XXIX/164/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przekazywania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bukownie dla osób fizycznych na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła c.o. w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne niskoemisyjne, ekologiczne źródła ciepła." 
 • Uchwała Nr XXIX/163/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/260/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno 
 • Uchwała Nr XXIX/162/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki w wysokości 145.300 zł 
 • Uchwała Nr XXIX/161/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2008 Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11.03.2008r. 
 • Uchwała Nr XXIX/160/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2008 r. 
 • Uchwała Nr XXIX/159/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2008 r. 
 • Uchwała Nr XXVIII/158/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 sierpnia 2008 w sprawie przystąpienia Miasta Bukowno do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Uchwała Nr XXVII/157/08 Rady Miejskiej w Bukownie z 5 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/148/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2008 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
 • Uchwała Nr XXVII/156/08 Rady Miejskiej w Bukownie z 5 sierpnia 2008r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Marii Ślósarek na działalność Burmistrza Miasta Bukowno dotyczącą braku skutecznych działań w sprawie wycinki drzew przy bloku na ulicy 1 Maja 2 w Bukownie
 • Uchwała Nr XXVII/155/08 Rady Miejskiej w Bukownie z 5 sierpnia 2008r. w sprawie umorzenia pożyczki wraz z oprocentowaniem udzielonej w 2007r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bukownie
 • Uchwała Nr XXVII/154/08 Rady Miejskiej w Bukownie z 5 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2008 Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Bukownie z 11.03.2008r
 • Uchwała Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/216/04 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bukowno
 • Uchwała Nr XXVI/152/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przygługującej osobom fizycznym oraz ustalenia wysokości oprocentowania do części opłaty rozłożonej na raty
 • Uchwała Nr XXVI/151/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej 
 • Uchwała Nr XXVI/149/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XXVI/148/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
 • Uchwała Nr XXVI/147/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2008 Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11.03.2008r.
 • Uchwała  Nr XXIV/146/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2008 Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 marca 2008r.
 • Uchwała  Nr XXIV/145/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 maja 2008r. w sprawie nie wykonania przez Gminę Bukowno prawa pierwokupu
 • Uchwała  Nr XXIV/144/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 maja 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr V/33/2003 z 5 lutego 2003 roku w sprawie wskazania osób do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Uchwała  Nr XXIV/143/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 maja 2008r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • Uchwała  Nr XXIV/142/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 maja 2008r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego
 • Uchwała Nr XXIII/141/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/328/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół nr 1 w Bukownie
 • Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych - Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie i Urzędzie Miejskim w Bukownie
 • Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008r. w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie w zakresie opłat cmentarnych
 • Uchwała Nr XXIII/138/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2008 Nr XX/127/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11.03.2008r.
 • Uchwała Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008r. w sprawie zmiany UchwałyNr XVIII/111/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek w Przedszkolu i Szkołach prowadzonych przez Miasto Bukowno
 • Uchwała Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr XXIII/135/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położónej w Bukownie przy ul. Mostowej
 • Uchwała Nr XXIII/133/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej
 • Uchwała Nr XXIII/132/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 06 maja 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej
 • Oświadczenie Nr XXII/131/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie nowych „Taryf” dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres od dnia 06.06.2008r. do dnia 05.06.2009r.
 • Uchwała Nr XXII/130/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XXI/129/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XXI/128/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie skargi Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy" na uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie nr XLV/258/2005 z 30.03.2005r.
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA ROK 2008 NR XX/127/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 marca 2008r.
 • Uchwała Nr XIX/126/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej
 • Uchwała Nr XIX/125/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej
 • Uchwała nr XIX/124/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2008r w sprawie przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenie Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze”
 • Uchwała Nr XIX/123/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
 • Uchwała Nr XIX/122/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XIX/121/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bukownie
 • Uchwała Nr XIX/120/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bukownie
 • Uchwała Nr XIX/119/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bukownie i jego Zastępcy
 • Uchwała Nr XVIII/118/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej
 • Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej
 • Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r w sprawie nie wykonania przez Miasto Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości
 • Uchwała Nr XVIII/115/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r w sprawie nie wykonania przez Miasto Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości
 • Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r w sprawie nie wykonania przez Miasto Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości.
 • Uchwała nr XVIII/113/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie dzierżawy nieruchomości zabudowanej Domem Turysty TRAMP.
 • Uchwała nr XVIII/112/ 08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Bukownie przy ulicy Pocztowej
 • Uchwała Nr XVIII/111/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek w Przedszkolu i Szkołach prowadzonych przez Miasto Bukowno
 • Uchwała Nr XVIII/110/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008 r
 • Uchwała Nr XVIII/109/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr  XVIII/108/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Stare Bukowno

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577155


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube