strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-17 Sobota, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2009

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie
 

znajdują się
 

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP
 


2009:

 

 • Uchwała Nr LIII/296/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta na 2009 rok
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA ROK 2010 Nr LIII/295/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2009r.
 • Uchwała Nr LII/294/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bukowno do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy
 • Uchwała Nr LII/293/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała Nr LII/292/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała Nr LII/291/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2010 rok
 • Uchwała Nr LII/290/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego
 • Uchwała Nr LII/289/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji ds. Samorządowych
 • Uchwała Nr LII/288/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 215/73 (obręb ewidencyjny Starczynów)
 • Uchwała Nr LII/287/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie przystąpienia Miasta Bukowno do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Uchwała Nr LII/286/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na dopłaty do usługi selektywnej zbiórki odpadów komuunalnych w Mieście Bukownie, świadczonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • Uchwała Nr LII/285/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 grudnia w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Uchwała nr LI/284/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLVIII/265/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 października 2009 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała nr LI/283/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1047/10 (obręb ewidencyjny Starczynów)
 • Uchwała nr LI/282/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Bukownie
 • Uchwała nr LI/281/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1047/36 - obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała nr LI/280/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010r.
 • Uchwała nr LI/279/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie w zakresie opłat cmentarnych
 • Uchwała nr LI/278/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno
 • Uchwała nr LI/277/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokośc oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • Uchwała nr LI/276/2009  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała Nr LI/275/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/137/93 Rady Miejskiej w Bukownie  z dnia 30 kwietnia 1993r. oraz uchylenia Uchwały Nr XLVII//311/02 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 10 kwietnia 2002r.
 • uchwała Nr LI/274/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/183/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r.
 • Uchwała Nr LI/273/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
 • Uchwała Nr LI/272/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 
 • Uchwała Nr LI/271/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 • Uchwała Nr L/270/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowno
 • Uchwała Nr L/269/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie "Porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I" w zakresie dot. terytorium Gminy Bukowno
 • Uchwała nr XLIX/268/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z 30.12.2008r.
 • Uchwała nr XLIX/267/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta dotyczącej rzetelności i prawidłowości przeprowadzonej kontroli w zakresie zuzycia wody oraz magazynowania i usuwania nieczystości płynnych
 • Uchwała nr XLVIII/266/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 października 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 266/3 i 266/4 na rzecz jej wieczystych użytkowników oraz nabycia prawa użytkownia wieczystego działki nr 266.1 zajętej pod ulicę Wiśniową
 • Uchwała nr XLVIII/265/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 października 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Oświadczenie Nr XLVII/264/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2009 w sprawie udzielenia rekomendacji dla Burmistrza Miasta oferty na świadczenie specjalistycznych usług medycznych
 • Uchwała Nr XLVII/263/09 Rady miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2009 w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr 215/72 obręb Starczynów
 • Uchwała nr XLVI/262/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2009 roku w sprawie wydania opinii do wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Chrzanów o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 570 ha położnych na terenie gminy Bukowno
 • Uchwała nr XLVI/261/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bukownie przy ul. Kolejowej 
 • Uchwała nr XLVI/260/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/260/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XLVI/259/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
 • Uchwała nr XLVI/258/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2009 rok
 • Uchwała nr XLVI/257/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała Nr XLV/256/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009  Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w olkuszu w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
 • Uchwała Nr XLV/254/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielneho Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
 • Uchwała nr XLIV/253/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała nr XLIV/252/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XLIV/251/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wydania opinii do projektu ychwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
 • Uchwała nr XLIV/250/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęc dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz
 • Uchwała nr XLIV/249/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki w wysokości 912.000 zł
 • Uchwała nr XLIV/248/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r. 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr XLIII/247/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno"
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr XLIII/246/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1573/4 - obręb ewidencyjny Stare Bukowno
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr XLIII/245/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 839/2 - obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr XLIII/244/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/45/2007 z dnia 20.03.20076r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno"
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr XLIII/243/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie dokonania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr XLIII/242/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr XLIII/241/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr XLIII/240/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie Programu promocji zdrowia
 • Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr XLII/239/2009 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Malopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowno-Bolesław
 • Uchwała Nr XLI/238/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała Nr XLI/237/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bukowno do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy
 • Uchwała Nr XLI/236/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XL/235/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania polegającego na zaperwnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Bukowno
 • Uchwała nr XL/234/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bukowno"
 • Uchwała nr XL/233/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Mostowej
 • Uchwała nr XL/232/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielenia powiatowi olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2009-2010
 • Uchwała nr XL/231/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uhwały Budżetowj Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała nr XL/230/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uhwały Budżetowj Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r. 
 • Uchwała Nr XL/229/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Stefana Piętki i Pani Wandy Lubaszka na działalność Burmistrza Miasta dotyczącą postępowania określającego warunki i sposób wyboru najemcy lokali do prowadzenia ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
 • Uchwała Nr XXXIX/228/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
 • Uchwała Nr XXXIX/227/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
 • Uchwała Nr XXXIX/226/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bukowno 
 • Uchwała Nr XXXIX/225/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego Miasta Bukowno 
 • Uchwała Nr XXXIX/224/09 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu
 • Uchwała Nr XXXIX/223/09 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie umorzenia wierzytelności
 • Uchwała Nr XXXIX/222/09 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • Uchwała Nr XXXIX/221/09 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr XXXIX/220/09 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała Nr XXXIX/219/09 Rady Miejskiej w  Bukownie z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
 • Uchwała Nr XXXVIII/218/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 • Uchwała Nr XXXVIII/217/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr XXXVIII/216/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr XXXVII/215/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z 14 stycznia 2009r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej częśc działek nr 277/72 i nr 277/271 - obręb ewidencyjny Starczynów, zabudowanej budynkiem Przychodni Zdrowia.
 • Uchwała Nr XXXVII/214/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z 14 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Miasta Bukowno na lata 2009-2103".

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575139


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube