strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2010

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie
 

znajdują się
 

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP
 


2010:

 

 • Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/367/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r. 
 • Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie dokonującego czynności w sprawach podróży służbowej wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie oraz w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu dla zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Miejskiej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Miasta Bukowno
 • Uchwała nr III/9/20210 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady
 • Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej
 • Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bukownie
 • Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
 • Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
 • Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie
 • Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej
    


 

 • Uchwała Nr LXVIII/373/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • Uchwała Nr LXVIII/372/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.
 • Uchwała Nr LXVIII/371/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 lutego 2007 r.
 • Uchwała Nr LXVIII/370/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 310/1 (obr. Podlesie) na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej w Bukownie przy ul. Olkuskiej
 • Uchwała Nr LXVIII/369/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr LXVIII/368/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr LXVIII/367/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr LXVIII/366/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego w zakresie wydatków bieżących
 • Uchwała Nr LXVIII/365/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • UCHWAŁA NR LXVIII/364/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r
 • Uchwała nr LXVII/363/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 października 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta, który nie zapewnia właściwej obsługi komunikacyjnej mieszkańcom.
 • Uchwała Nr LXVI/362/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Bukowno na lata 2010-2016
 • Uchwała Nr LXVI/361/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bukownie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Uchwała Nr LXVI/360/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2680/7 (obręb ewidencyjny Bór Biskupi)
 • Uchwała Nr LXVI/359/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 316/7 - obręb ewidencyjny Starczynów
 • Uchwała Nr LXVI/358/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Bukowno, w związku ze sprawą dotyczącą komunalnego lokalu mieszkalnego
 • Uchwała Nr LXVI/357/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Miasta Bukowno podstrefy krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej - Krakowskiego Parku Technologicznego
 • Uchwała Nr LXVI/356/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr LXVI/355/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie udzielenia Gminie Gąbin pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr LXVI/354/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i nawiązanie współpracy pomiędzy Miastem Bukowno w Rzeczypospolitej Polskiej i Gminą Čapljina w Bośni i Hercegowinie
 • Uchwała Nr LXVI/353/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr LXVI/352/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji w 2011 r. zadania pn. "Przebudowa jednolitego ciągu drogowego dróg gminnych - etap I - relacji Bukowno-Trzebinia, odcinki drogi nr K 120053 (ulica Pocztowa), K120048 (ul. Mostowa), K120051 (ul. Ogrodowa), K120068 (droga do Sierszy)"
 • Uchwała NR LXVI/351/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • Uchwała NR LXVI/350/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • Uchwała Nr LXV/349/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • OŚWIADCZENIE NR LXIV/348/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie Apelu Rady Powiatu w Olkuszu.
 • UCHWAŁA NR LXIV/347/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Bukownie przy ulicy Poprzecznej (obręb ewidencyjny Starczynów) stanowiących działki o numerach: 736/3, 736/4, 736/5, 736/7, 737/8, 736/9, 736/11.
 • UCHWAŁA NR LXIV/346/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 501/2 na działkę 502/4 (obręb ewidencyjny Stare Bukowno)
 • UCHWAŁA NR LXIV/345/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno
 • UCHWAŁA NR LXIV/344/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/201/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
 • UCHWAŁA NR LXIV/343/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/336/06 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Bukownie
 • UCHWAŁA NR LXIV/342/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVII/213/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2008r.
 • UCHWAŁA NR LXIV/341/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • Uchwała Nr LXIII/340/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 367 - obręb ewidencyjny Wodąca
 • Uchwała Nr LXIII/339/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bukownie przy ul. Kolejowej o numerze działki 550/18 (obręb ewidencyjny Starczynów)
 • Uchwała Nr LXIII/338/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna
 • Uchwała Nr LXIII/337/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/299/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia powiatowi olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała NR LXIII/336/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • Uchwała NR LXII/335/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bukowno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 • Uchwała NR LXII/334/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 159 - obręb ewidencyjny Bukowno Miasto
 • Uchwała NR LXII/333/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości stanowiących działki nr 574 i 583 /obręb ewidencyjny Podlesie/
 • Uchwała NR LXII/332/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno części działek nr 573 i nr 578 przeznaczonych pod ulicę Olkuską (obręb ewidencyjny Podlesie)
 • Uchwała NR LXII/331/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno działki nr 109/1 przeznaczonej pod ulicę Olkuską (obręb ewidencyjny Podlesie)
 • Uchwała NR LXII/330/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/250/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie
 • Uchwała NR LXII/329/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno
 • Uchwała NR LXII/328/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r. 
 • Uchwała Nr LXI/327/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bukowno
 • Uchwała Nr LX/326/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia powiatowi olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 • Uchwała Nr LX/325/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 • Uchwała Nr LX/324/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Bukowno na lata 2010-2016.
 • Uchwała NR LX/323/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
 • Uchwała Nr LX/322/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ulicy Sosnowej stanowiących działki o numerach: 683/1, 685/9, 685/11, 685/13, 687/1, 688/1, 690/5, 716/1, 717/23, 738/3 (obręb ewidencyjny Starczynów).
 • Uchwała Nr LX/321/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 202/13 - obręb ewidencyjny Starczynów.
 • Uchwała NR LX/320/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009r.
 • Uchwała NR LX/319/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009r.
 • Oświadczenie Nr LX/318/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie oddania hołdu wszystkim ofiarom tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem
 • Uchwała Nr LIX/317/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • Uchwała Nr LIX/316/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na niewłaściwe postepowanie Kierownika Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy rozpatrywaniu sprawy związanej z ponoszeniem odpłatności za pobyt matki w domu pomocy społecznej
 • Uchwała NR LVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • UCHWAŁA NR LVII/314/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr LVII/313/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/304/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bukowno do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy
 • UCHWAŁA NR LVII/312/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • UCHWAŁA NR LVI/312/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
 • UCHWAŁA NR LVI/311/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 • Uchwała Nr LVI/310/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1047/14 (obręb ewidencyjny Starczynów)
 • Uchwała Nr LVI/309/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 338/1 na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej w Bukownie przy ul. Pocztowej.
 • Uchwała Nr LVI/308/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopłaty do określonych rodzajów usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 • UCHWAŁA NR LVI/307/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • UCHWAŁA NR LV/306/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/298/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bukowno przez inne niż Miasto Bukowno osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 • UCHWAŁA NR LV/305/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
 • Uchwała NR LV/304/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bukowno do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 
 • Uchwała Nr LIV/303/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr LIV/302/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Do Spraw Samorządowych
 • Uchwała Nr LIV/301/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/265 – obręb ewidencyjny Starczynów 
 • Uchwała Nr LIV/300/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51
 • Uchwała Nr LIV/299/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr LIV/298/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół  prowadzonych na terenie Miasta Bukowno przez inne niż Miasto Bukowno osoby prawne i osoby fizyczne , a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 • Uchwała Nr LIV/297/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009r.  
   

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579699


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube