strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Urz±d Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno
tel. (32) 626-18-20 wew. 829
email:
informatyka@um.bukowno.pl

 

1. Zadania

 

§ 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy realizacja zadań wynikaj±cych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póĽn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególno¶ci:

 

  1. Sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem stosownych ¶rodków organizacyjno-technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,

  2. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, w tym także nad prowadzeniem ewidencji z zakresu ochrony danych osobowych,

  3. Nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom,

  4. Przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych osobowych oraz prowadzenie innej korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

  5. Zatwierdzanie wzorów dokumentów (odpowiednie klauzule na dokumentach) dotycz±cych ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu,

  6. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,

  7. Wdrażanie zasad polityki bezpieczeństwa w Urzędzie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

  8. Koordynacja działań zwi±zanych z definiowaniem, opisywaniem, aktualizacj±, monitorowaniem oraz usprawnianiem procesów przetwarzania informacji w Urzędzie,

  9. Szkolenie oraz prowadzenie ewidencji szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

  10. Weryfikacja zarz±dzeń Burmistrza dotycz±cych ochrony danych osobowych celem ich zaktualizowania.

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607915


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube