strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-20 Piątek, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2013

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie
 

znajdują się
 

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP

 


2013:

 • Uchwała Nr XLV/298/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie sprostowania pomyłki w uchwale Nr XXXVII/256/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.06.2013r.

 • Uchwała Nr XLV/297/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Uchwała Nr XLV/296/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/288/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

 • Uchwała Nr XLV/295/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2014r.

 • Uchwała Nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022.

 • UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA ROK 2014 Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 roku.

 • Uchwała Nr XLIII/292/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Beaty D. z dnia 23.08.2013r. na działalność Burmistrza Miasta Bukowno.

 • Uchwała Nr XLIII/291/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/289/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11.12.2013r.

 • Uchwała Nr XLII/290/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 grudnia w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Beaty D. z dnia 19.11.2013r. na działalność Burmistrza Miasta Bukowno.

 • Uchwała Nr XLII/289/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 grudnia w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pani Beaty D. z dnia 23.08.2013r. na działalność Burmistrza Miasta Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XLI/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

 • UCHWAŁA NR XLI/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.

 • UCHWAŁA NR XLI/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XLI/285/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 • UCHWAŁA NR XLI/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • UCHWAŁA NR XLI/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości oznaczonej jako działka nr 614, położonej w obrębie ewidencyjnym Starczynów.

 • Uchwała Nr XLI/282/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na 2013-2022.

 • UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.

 • UCHWAŁA NR XL/280/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bukowno

 • UCHWAŁA NR XL/279/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 • UCHWAŁA NR XL/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

 • UCHWAŁA NR XL/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • UCHWAŁA NR XL/276/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelów poszkodowanej w wyniku powodzi z dnia 6 lipca 2013r.

 • UCHWAŁA NR XL/275/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013r nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.

 • UCHWAŁA NR XXXIX/274/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Miasta Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XXXIX/273/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 550/21, położonej w Bukownie ( obręb ewidencyjny Starczynów).

 • UCHWAŁA NR XXXIX/272/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.

 • UCHWAŁA NR XXXIX/271/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.03.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2013-2022.

 • UCHWAŁA NR XXXIX/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013r nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej część działki nr 867/38, obręb ewidencyjny Stare Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Akademia Kreatywnego Malucha" w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1740)

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za usługi komunalne w części dotyczącej cmentarzy komunalnych

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bór Biskupi składającej się z części działki nr 2680/6 i części działki nr 2683/2, zabudowanej budynkiem dawnej szkoły.

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości oznaczonej jako działka nr 367, położonej w obrębie ewidencyjnym Wodąca w Strefie Aktywności Gospodarczej.

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/10 (obręb Bór Biskupi).

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1570/34, położonej w Bukownie (obręb ewidencyjny Stare Bukowno).

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała Nr XXXIII/260/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na 2013-2022.

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.

 • UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • UCHWAŁA NR XXXVII/257/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 159 – obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.

 • UCHWAŁA NR XXXVII/256/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Bukownie przy ul. Szkolnej, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 354/4 o pow. 0,1473ha, nr 354/5 o pow. 0,1485ha i nr 354/6 o pow. 0,1368ha, (obręb ewidencyjny Starczynów).

 • UCHWAŁA NR XXXVII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Bukownie w Strefie Aktywności Gospodarczej stanowiących działki nr: 1) 292/1 o pow. 0,0171ha, 299/9 o pow. 0,0854ha i 314/5 o pow. 0,4862ha; 2) 292/2 o pow. 0,1149ha, 299/10 o pow. 0,0718ha i 314/6 o pow. 0,4157ha; 3) 292/3 o pow. 0,0682ha, 293/3 o pow. 0,0456ha, 299/11o pow. 0,0712ha i 314/7 o pow. 0,4129ha; 4) 293/4 o pow. 0,1314ha, 299/12 o pow. 0,0836ha i 314/8 o pow. 0,4715ha (obręb ewidencyjny Wodąca).

 • UCHWAŁA NR XXXVII/254/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy i opłaty przyłączeniowej za odbiór sieci przyłącza kanalizacyjnego, podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.

 • UCHWAŁA NR XXXVI/253/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2012 rok.

 • UCHWAŁA NR XXXVI/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

 • UCHWAŁA NR XXXV/251/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami: 2/2 oraz 2/5, a także nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/5, obr. Bór Biskupi.

 • UCHWAŁA NR XXXV/250/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1614/7, położonej
  w Bukownie (obręb ewidencyjny Stare Bukowno).

 • UCHWAŁA NR XXXV/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/7 – obręb
  ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR XXXV/248/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/7 – obręb
  ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR XXXV/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/7 – obręb
  ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR XXXV/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/7 – obręb
  ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR XXXV/245/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia
  30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2017

 • UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie

 • UCHWAŁA NR XXXV/243/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie.

 • UCHWAŁA NR XXXV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie

 • UCHWAŁA NR XXXV/241/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu "Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego" PL 02 NFOŚiGW

 • UCHWAŁA NR XXXV/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowno Miasto w Bukownie

 • UCHWAŁA NR XXXV/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

 • UCHWAŁA NR XXXV/238/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 4148/2, położonej w Bukownie (obręb ewidencyjny Bór Biskupi).

 • UCHWAŁA NR XXXIV/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/235/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • UCHWAŁA NR XXXIV/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • UCHWAŁA NR XXXIV/233/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 7774)

 • UCHWAŁA NR XXXIV/232/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bukownie w Strefie Aktywności Gospodarczej (obręb Wodąca), stanowiących własność Gminy Bukowno, oznaczonych nr działek: 211/7, 321/1, 326/1, 328/1 na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone nr działek: 235/7, 235/8, 243/5, 243/7, 249/5, 249/7, 253/5, 253/7, 317/6, 322/3, 323/3, 324/3, 325/3,327/3, 329/3,330/3, 331/3,333/2, 333/3, 334/3, 334/5, 343/1, 343/3, 345, 347, 350/1, 350/3, 403/5.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości stanowiącej działkę nr 717/21 (obręb ewidencyjny Starczynów), przeznaczonej na poszerzenie ulicy Sosnowej.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości stanowiącej działkę nr 717/24 (obręb ewidencyjny Starczynów).

 • UCHWAŁA NR XXXIV/229/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bukownie, stanowiącej działkę nr 588/4 (obręb ewidencyjny Wodąca).

 • UCHWAŁA NR XXXIV/228/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych nr działek: 233/4, 235/6, 243/6, 249/6, 253/6, 253/8, 317/7, 322/2, 323/2, 324/2, 325/2, 327/2, 329/2, 330/2, 331/2, 333/1, 334/4, 343/2, 350/2, 373/1, 373/2,403/4 i 403/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wodąca w Strefie Aktywności Gospodarczej.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/227/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2013.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/226/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat a korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/225/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działek o numerach 277/43 i 277/45 – obręb ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/224/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr 277/101 – obręb ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/223/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

 • UCHWAŁA NR XXXIV/222/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2013-2022.

 • UCHWAŁA NR XXXI/220/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku.

 • UCHWAŁA NR XXXI/219/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • UCHWAŁA NR XXXI/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

 • UCHWAŁA NR XXXI/217/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • UCHWAŁA NR XXXI/216/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Akademia Kreatywnego Malucha" w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 • UCHWAŁA NR XXXI/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Bukownie i nadania mu Statutu.

 • UCHWAŁA NR XXXI/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1570/23 położonej w Bukownie obręb ewidencyjny Stare Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 • UCHWAŁA NR XXXI/212/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2013 – 2022.

 • UCHWAŁA NR XXXI/211/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.

 • UCHWAŁA NR XXXI/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Stanisławy Budny na działalność Kierownika MOPS w Bukownie.

 • UCHWAŁA NR XXX/209/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

 • UCHWAŁA NR XXX/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 • UCHWAŁA NR XXX/207/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie.

 • UCHWAŁA NR XXX/206/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • UCHWAŁA NR XXX/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2013-2022.

 • UCHWAŁA NR XXX/204/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.

 • UCHWAŁA NR XXXV/251/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami: 2/2 oraz 2/5, a także nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/5, obr. Bór Biskupi.

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607912


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube