strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Uchwały Rady Miejskiej - 2014

Treści Uchwał Rady Miejskiej w Bukownie

znajdują się

w Biuletynie Informacji Publicznej BIP

 


2014:

 • Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023
 • UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2015 ROK
 • UCHWAŁA NR II/20/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/265, obręb ewidencyjny Starczynów.
 • UCHWAŁA NR II/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:reprezentowania Miasta Bukowno w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu.
 • UCHWAŁA NR II/18/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • UCHWAŁA NR II/16/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie dokonującego czynności w sprawach podróży służbowej wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie oraz w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu dla zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Miejskiej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Miasta Bukowno.
 • Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022.
 • UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
 • UCHWAŁA NR I/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno.
 • UCHWAŁA NR I/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządowych
 • UCHWAŁA NR I/11/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego.
 • UCHWAŁA NR I/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej.
 • UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej.
 • UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • UCHWAŁA NR I/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 • UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej.
 • UCHWAŁA NR I/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
 • UCHWAŁA NR I/4/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 • UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 • UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
 • UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej.
   


  

 • UCHWAŁA NR LVI/370/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 215/99, obręb ewidencyjny Starczynów
 • UCHWAŁA NR LVI/369/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
 • UCHWAŁA NR LVI/368/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
 • UCHWAŁA NR LVI/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
 • UCHWAŁA NR LV/366/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/314/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • UCHWAŁA NR LV/365/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bór Biskupi stanowiącej działki o numerach: 2680/9 i 2683/4, zabudowanej budynkiem dawnej szkoły.
 • UCHWAŁA NR LV/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
 • UCHWAŁA NR LV/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR LV/362/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo-Leśnej Stare Bukowno na bezprawne działanie Burmistrza na szkodę Wspólnoty Gruntowo - Leśnej Stare Bukowno poprzez ustawienie znaku "zakaz ruchu"na działce 1331/9, będącej własnością Wspólnoty
 • UCHWAŁA NR LV/361/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • UCHWAŁA NR LV/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
 • UCHWAŁA NR LV/359/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 596/1, obręb ewidencyjny Wodąca
 • UCHWAŁA NR LV/358/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna
 • Uchwała Nr LV/357/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022
 • UCHWAŁA NR LV/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 pazdziernika 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
 • UCHWAŁA NR LIV/355/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.
 • UCHWAŁA NR LIV/354/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • UCHWAŁA NR LIV/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/314/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • Uchwała Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022.
 • UCHWAŁA NR LIV/351/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
 • UCHWAŁA NR LIII/350/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 31 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5
 • UCHWAŁA NR LIII/349/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr LII/344/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
 • UCHWAŁA NR LII/348/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu
 • UCHWAŁA NR LII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Wyzwolenia 2
 • UCHWAŁA NR LII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji

 • UCHWAŁA NR LII/343/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości składającej się z działek o numerach 870/2 oraz 871 obręb ewidencyjny Starczynów

 • Uchwała Nr LII/342/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022

 • UCHWAŁA NR LII/341/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.

 • UCHWAŁA NR LI/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2013 rok.

 • UCHWAŁA NR LI/339/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

 • UCHWAŁA NR L/338/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/240, obręb ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR L/337/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 904/30, obręb ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR L/336/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 839/2, obręb ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR L/335/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1573/4, obręb ewidencyjny Stare Bukowno.

 • UCHWAŁA NR L/334/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1573/4, obręb ewidencyjny Stare Bukowno.

 • UCHWAŁA NR L/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • UCHWAŁA NR L/332/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie

 • UCHWAŁA NR L/331/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Akademia Kreatywnego Malucha" w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 • UCHWAŁA NR L/330/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno

 • UCHWAŁA NR L/329/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze spływu kajakowego na terenie Miasta Bukowno

 • UCHWAŁA NR L/328/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Bukowno

 • UCHWAŁA NR L/327/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

 • UCHWAŁA NR L/326/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.

 • UCHWAŁA NR XLIX/325/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2014.

 • UCHWAŁA NR XLIX/324/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej działki nr: 356 i 357, położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca.

 • UCHWAŁA NR XLIX/323/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis.

 • UCHWAŁA NR XLIX/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.

 • UCHWAŁA NR XLVIII/321/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Miasta Bukowno do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

 • UCHWAŁA NR XLVIII/320/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Miasta Bukowno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

 • UCHWAŁA NR XLVIII/319/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie

 • UCHWAŁA NR XLVIII/318/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania.

 • UCHWAŁA NR XLVIII/317/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do Rady gminy.

 • UCHWAŁA NR XLVIII/316/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości stanowiącej działkę nr 713/4, obręb ewidencyjny Starczynów, przeznaczonej na poszerzenie ulicy Sosnowej.

 • UCHWAŁA NR XLVIII/315/2014 BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 • UCHWAŁA NR XLVIII/314/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

 • Uchwała Nr XLVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022

 • UCHWAŁA NR XLVIII/312/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.

 • UCHWAŁA NR XLVII/311/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości stanowiących działki o numerach: 690/3, 713/3, 719/1 i 725/1 (obręb ewidencyjny Starczynów), przeznaczone na poszerzenie ulicy Sosnowej.

 • UCHWAŁA NR XLVII/310/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XLVII/309/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej części działek o numerach 277/103 oraz 277/90, obręb ewidencyjny Starczynów.

 • UCHWAŁA NR XLVII/308/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej

 • Uchwała Nr XLVII/307/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniajaca Uchwałę Nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022

 • UCHWAŁA NR XLVII/306/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
  UCHWAŁA NR XLVI/305/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • UCHWAŁA NR XLVI/304/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.

 • UCHWAŁA NR XLVI/303/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Bukowno w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 • UCHWAŁA NR XLVI/302/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania.

 • UCHWAŁA NR XLVI/301/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 stycznia 2014 r.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bór Biskupi w Bukownie.

 • UCHWAŁA NR XLVI/300/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

 • UCHWAŁA NR XLVI/299/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607915


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube